Sønderskov udgravningsrapport (excavation report)

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Sønderskov udgravningsrapport (excavation report)
 
Creator Løvschal, Mette; Assistant professor, Department of Archaeology and Heritage Studies
Vinter, Michael
 
Subject Dating Celtic fields systems in Denmark
 
Description Som en del af forskningsprojektet Time and Causality: a non-linear approach to prehistoric landscape change, financieret af Danmarks Frie Forskningsfond, gennemførtes i oktober 2015 en mindre undersøgelse af en skelvold og en terrassekant i det store fossile system af oldtidsagre i Sønderskov på det østlige Djursland. Hovedformålet var at opnå ny viden om tidspunktet for anlæggelsen af afgrænsningerne i marksystemet, og om over hvor lang tid afgrænsningerne var akkumuleret. Der blev udtaget prøver til 14C- og OSL-datering; selvom resultaterne af disse er forbundet med betydelige biases tyder de på, at skelvoldene kan have påbegyndt at akkumulere allerede i yngre bronzealder, og der antydes yderligere aktivitetsfaser i både Tragtbægerkultur og vikingtid. 
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2019-02-25
 
Type Book
Text
 
Format Digital
 
Identifier http://ebooks.au.dk/index.php/aul/catalog/book/315
ISBN-13
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
 
Coverage Eastern Jutland
Bronze Age; Iron Age
C14; OSL; Micromorphology
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library