Paradigmes en contacte: el medievalisme en diàleg amb la literatura comparada i la literatura mundial

452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Paradigmes en contacte: el medievalisme en diàleg amb la literatura comparada i la literatura mundial
Paradigms in Contact: Medievalism in Dialogue with Comparative Literature and World Literature
Paradigmas en contacto: el medievalismo en diálogo con la literatura comparada y la literatura mundial
 
Creator Camino Plaza, Laura
 
Subject
Estudis Medievals | Literatura Comparada | Literatura Mundial | Ovidi

Medieval Studies | Comparative Literature | World Literature | Ovid
teoría literaria; literatura comparada; literatura mundial; historia cultural
estudios medievales; literatura comparada; literatura mundial; Ovidio
 
Description Malgrat l’escassa presència dels estudis medievals a les agendes i institucions compromeses amb la literatura comparada i la literatura mundial, les investigacions sobre l’Edat Mitjana apliquen amb naturalitat mètodes propis d’aquells altres paradigmes. Partint així de les friccions existents entre medievalisme, literatura comparada i literatura mundial, aquest treball pretén mostrar la pertinència d’apropar-se als texts del passat des del diàleg entre diferents, però al mateix temps complementaries, maneres de veure i fer. Per aconseguir-ho, es prendrà com a exemple la circulació, la traducció i la resemantització de certes obres ovidianes per part d’algunes literatures i arts de l’Edat Mitjana europea.
Despite the scarce presence of medieval studies in the institutions and in the agendas engaged with comparative and world literature, those conducting research on the Middle Ages easily apply methods of these paradigms. This article deals with the frictions between medievalism, comparative literature and world literature, to show the relevance of approaching ancient texts from a perspective that foregrounds the dialogue between different yet complementary ways of seeing and doing. To this purpose, the paper examines the circulation, translation and re-semantization of certain Ovidian works by some literatures and arts of the European Middle Ages as an instance of such a dialogue.
A pesar de la escasa presencia de los estudios medievales en las agendas e instituciones comprometidas con la literatura comparada y la literatura mundial, lo cierto es que las investigaciones sobre la Edad Media aplican con naturalidad métodos propios de aquellos otros paradigmas. Partiendo así de las fricciones existentes entre medievalismo, literatura comparada y literatura mundial, este trabajo pretende mostrar la pertinencia de acercarse a los textos del pasado desde el diálogo entre diferentes, pero a su vez complementarios, modos de ver y hacer. Para ello, se tomará como ejemplo la circulación, traducción y resemantización de ciertas obras ovidianas por parte de algunas literaturas y artes de la Edad Media europea.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2019-01-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/22506
 
Source 452ºF. Revista de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada; Núm. 20 (2019): Límites, tensiones y desafíos de la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada en el siglo XXI; 55-65
452ºF. Journal of Literary Theory and Comparative Literature; Núm. 20 (2019): Límites, tensiones y desafíos de la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada en el siglo XXI; 55-65
452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada; Núm. 20 (2019): Límites, tensiones y desafíos de la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada en el siglo XXI; 55-65
452ºF Literaturaren Teoria eta Literatura Konparatua aldizkaria; Núm. 20 (2019): Límites, tensiones y desafíos de la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada en el siglo XXI; 55-65
2013-3294
 
Language spa
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/22506/28629
 
Rights Copyright (c) 2019 452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library