Els gautxos angloparlants i la pampa en Technicolor: versions i perversions del Martín Fierro en Way of a Gaucho (1952) de Jacques Tourneur

452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Els gautxos angloparlants i la pampa en Technicolor: versions i perversions del Martín Fierro en Way of a Gaucho (1952) de Jacques Tourneur
English-speaking Gauchos and the Technicolor Pampas: Versions and Perversions of Martín Fierro in Way of a Gaucho (1952), by Jacques Tourneur
Los gauchos angloparlantes y la pampa en Technicolor: versiones y perversiones del Martín Fierro en Way of a Gaucho (1952) de Jacques Tourneur
 
Creator Suárez, Nicolás
 
Subject
Literatura comparada | Literatura mundial | Literatura argentina | Cinema mundial | Cinema argentí | Hollywood

Comparative literature | World Literature | Argentinean literature | World cinema | Argentinean cinema | Hollywood
literatura; cine; historia
literatura comparada; literatura mundial; literatura argentina; cine mundial; cine argentino; Hollywood
 
Description La pel·lícula Way of a Gaucho (1952) fou dirigida per Jacques Tourneur i es basà en la novel·la homònima del viatger Herbert Childs, qui al mateix temps s’hauria inspirat per a escriure-la en diversos episodis del Martín Fierro (1872 i 1879) de José Hernández. El caràcter global del projecte s’evidencia, doncs, en una cadena de reversions que connecten a un cineasta francès amb un cronista estatunidenc i un clàssic de la literatura argentina. En tal sentit, aquest assaig es proposa abordar la imatge del gautxo angloparlant a una pampa Technicolor com una de les aberracions en la filmografia de Tourneur, amb l’objectiu de recol·locar els problemes de la construcció del cànon nacional i del gautxo com a emblema de la identitat argentina en el marc dels debats de les últimes dècades sobre els processos de mundialització de la literatura i del cinema.
ThefilmWay of a Gaucho (1952), directed by Jacques Tourneur, was based on the homonymous novel by Herbert Childs, who in turn had probably drawn inspiration from José Hernández’s Martín Fierro (1872 and 1879). The global character of the project is thus made evident by a chain of rewritings that links a French director with an American journalist and a classic text from Argentinean literature. In this sense, this essay deals with the image of the English-speaking gaucho in the Technicolor Pampas as an instance of the usual aberrations in Tourneur’s filmography, in order to relocate the problems inherent to the formation of a national canon and the construction of the gaucho as an icon of Argentinean identity within the recent debates on world literature and film.
La película Way of a Gaucho (1952) fue dirigida por Jacques Tourneur y se basó en la novela homónima del viajero Herbert Childs, quien a su vez se habría inspirado para escribirla en diversos episodios del Martín Fierro (1872 y 1879) de José Hernández. El carácter global del proyecto se evidencia, pues, en una cadena de reversiones que conectan a un cineasta francés con un cronista estadounidense y un clásico de la literatura argentina. En tal sentido, este ensayo se propone abordar la imagen del gaucho angloparlante en una pampa en Technicolor como una más de las aberraciones en la filmografía de Tourneur, con el objetivo de recolocar los problemas de la construcción del canon nacional y del gaucho como emblema de la identidad argentina en el marco de los debates de las últimas décadas sobre los procesos de mundialización de la literatura y el cine.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor

Conicet
 
Date 2019-01-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artículo revisado por pares 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/22592
 
Source 452ºF. Revista de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada; Núm. 20 (2019): Límites, tensiones y desafíos de la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada en el siglo XXI; 126-148
452ºF. Journal of Literary Theory and Comparative Literature; Núm. 20 (2019): Límites, tensiones y desafíos de la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada en el siglo XXI; 126-148
452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada; Núm. 20 (2019): Límites, tensiones y desafíos de la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada en el siglo XXI; 126-148
452ºF Literaturaren Teoria eta Literatura Konparatua aldizkaria; Núm. 20 (2019): Límites, tensiones y desafíos de la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada en el siglo XXI; 126-148
2013-3294
 
Language spa
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/22592/28633
 
Rights Copyright (c) 2019 452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library