La teoria, la sensibilitat, la producció de lectors

452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title La teoria, la sensibilitat, la producció de lectors
Theory, Sensitivity, Production of Readers
La teoría, la sensibilidad, la producción de lectores
 
Creator Herzovich, Guido
 
Subject
Teoria | Universitat | Lectura

Theory | University | Reading
estudios culturales, teoría literaria
Teoría | Universidad | Lectura
 
Description Com altres conceptes d’ús corrent, el de «teoria» és al mateix temps imprescindible i molt difícil de precisar. Per a contribuir a la comprensió de la seva emergència històrica, aquesta nota proposa una sèrie de reflexions sobre alguns dels contextos als que deu centralment el seu èxit, com ara la constitució de la literatura com a camp autònom dins de la universitat i el apropament de les practiques avantguardistes a les institucions. Aquestes parteixen d’un diàleg amb institucions de teòrics importants com Gramsci, Paul de Man, Hal Foster, Roland Barthes o Jorge Panesi i també d’experiències personals. Abans que un conjunt de textos, i fins i tot de practiques, la teoria pot pensar-se productivament com un règim històric per a la producció de lectors, vinculats a la massificació de la universitat i les exigències actuals del consum cultural.
Like many other common concepts, “theory” seems both unavoidable and hard to pinpoint. Seeking to contribute to an understanding of its historical emergence, this note offers a set of reflections on some of the key contexts that gave it currency, like the constitution of literature as an autonomous field in university curricula and the rapprochement between avant-garde practices and institutions. These stem either from a dialogue with insights by well-known theorists like Paul de Man, Hal Foster, Roland Barthes and Jorge Panesi, or from personal experience. Rather than a set of texts, or even practices, theory can be productively discussed as a historical regime for the production of readers, linked to the massification of universities and to current demands in cultural consumption.
Como otros conceptos de uso corriente, el de «teoría» es a la vez imprescindible y muy difícil de precisar. Para contribuir a la comprensión de su emergencia histórica, esta nota propone una serie de reflexiones sobre algunos de los contextos a los que debe centralmente su éxito, como la constitución de la literatura en tanto campo autónomo dentro de la universidad y el acercamiento de las prácticas vanguardistas a las instituciones. Estas parten de un diálogo con intuiciones de teóricos importantes como Gramsci, Paul de Man, Hal Foster, Roland Barthes o Jorge Panesi y también de experiencias personales. Antes que un conjunto de textos, y aun de prácticas, la teoría puede pensarse productivamente como un régimen histórico para la producción de lectores, vinculado con la masificación de la universidad y las exigencias actuales del consumo cultural.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor

CONICET, Instituto de Literatura Hispanoamericana (UBA)
 
Date 2019-01-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/22581
 
Source 452ºF. Revista de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada; Núm. 20 (2019): Límites, tensiones y desafíos de la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada en el siglo XXI; 212-219
452ºF. Journal of Literary Theory and Comparative Literature; Núm. 20 (2019): Límites, tensiones y desafíos de la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada en el siglo XXI; 212-219
452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada; Núm. 20 (2019): Límites, tensiones y desafíos de la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada en el siglo XXI; 212-219
452ºF Literaturaren Teoria eta Literatura Konparatua aldizkaria; Núm. 20 (2019): Límites, tensiones y desafíos de la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada en el siglo XXI; 212-219
2013-3294
 
Language spa
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/22581/28639
 
Rights Copyright (c) 2019 452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library