La realitat extratextual com a model de referència per a la creació de mons ficcionals. El senyor dels anells i Madame Bovary

452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title La realitat extratextual com a model de referència per a la creació de mons ficcionals. El senyor dels anells i Madame Bovary
Extratextual Reality as a Reference Model for the Creation of Fictional Worlds. The Lord of the Rings and Madame Bovary
La realidad extratextual como modelo de referencia para la creación de mundos ficcionales. El Señor de los Anillos y Madame Bovary
 
Creator Castro Balbuena, Antonio
 
Subject
Fantasia | Worldbuilding | Nova realitat | Lector | Anàlisi

Fantasy | Worldbuilding | New reality | Reader | Analysis
teoría de la literatura
fantasía; worldbuilding; nueva realidad; lector; análisis
 
Description L’acte de narrar històries forma part inherent del nostre comportament com a éssers humans. Des de temps arcaics hem sentit la necessitat de transmetre un relat, que en definitiva significa transportar al nostre receptor a una nova realitat. L’objectiu d’aquest assaig és albirar la manera en què la realitat en què vivim influeix en aquesta nova realitat literària. Per aconseguir-ho, proposarem una anàlisi per a obres literàries, que posarem en pràctica mitjançant dues mostres escollides del gènere fantàstic (El senyor dels anells) i del gènere realista (Madame Bovary).
Storytelling is an inherent aspect of human behavior. Since ancient times, humans have felt the need to transmit stories, which ultimately implies transporting the recipient to a new reality. The objective of this paper is to examine the way in which reality influences the new literary reality. To this purpose, the paper puts forward a method of analysis for literary works, and puts it to work by examining two texts of different genres (fantastic and realistic): The Lord of the Rings and Madame Bovary.
El acto de contar historias forma parte inherente de nuestro comportamiento como seres humanos. Desde tiempos arcaicos hemos sentido la necesidad de transmitir un relato, que, en definitiva, significa transportar a nuestro receptor a una nueva realidad. El objetivo de este ensayo es vislumbrar el modo en que la realidad en que vivimos influye en esa nueva realidad literaria. Para ello propondremos un análisis para obras literarias que pondremos en práctica mediante dos muestras escogidas del género fantástico (El Señor de los Anillos) y del género realista (Madame Bovary).
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2019-01-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artículo revisado por pares 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/21951
 
Source 452ºF. Revista de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada; Núm. 20 (2019): Límites, tensiones y desafíos de la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada en el siglo XXI; 187-204
452ºF. Journal of Literary Theory and Comparative Literature; Núm. 20 (2019): Límites, tensiones y desafíos de la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada en el siglo XXI; 187-204
452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada; Núm. 20 (2019): Límites, tensiones y desafíos de la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada en el siglo XXI; 187-204
452ºF Literaturaren Teoria eta Literatura Konparatua aldizkaria; Núm. 20 (2019): Límites, tensiones y desafíos de la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada en el siglo XXI; 187-204
2013-3294
 
Language spa
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/21951/28636
 
Rights Copyright (c) 2019 452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library