The Circus and the Deadly Child: Ruptures of Social Code in Jude the Obscure

Acta Neophilologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The Circus and the Deadly Child: Ruptures of Social Code in Jude the Obscure
Cirkus in smrtonosni otrok: Razkroj družbenega koda v romanu Jude the Obscure
 
Creator Wilson-Bates, Tobias
 
Subject Thomas Hardy, Jude the Obscure, Victorian fiction
Thomas Hardy, Jude the Obscure, viktorijanska proza
 
Description Thomas Hardy’s Jude the Obscure has frequently been read as Hardy›s social critique of marriage, class, and systemic education. Readings of the novel in this critical tradition have a tendency to simplify the text into an allegory emergent from Hardy’s own biography. I seek to destabilize these readings by instead engaging with the text as one not concerned with institutions but rather the underlying social codes that give them coherence. By pairing Mikhail Bakhtin’s concept of speech and counter speech with Lee Edelman’s queer critique of child-centered futurity, I offer a new reading of the novel that privileges codes and legibility as central to the novel’s critical project.
Jude the Obscure Thomasa Hardyja je bila pogosto interpretirana kot družbena kritika zakona oziroma poroke, razreda in sistemske izobrazbe. Takšna branja v tej kritiški tradiciji pa vendarle poenostavljajo tekst v alegorijo, ki izhaja iz Hardyjeve lastne biografije. Avtor članka želi destabilizirati takšne interpretacije in se ukvarja s tekstom, ki naj se ne bi ukvarjal z institucijami, marveč bolj z relevantnimi družbenimi kodi, ki jim omogočajo koherenco. Ob uporabi Bakhtinovega koncepta govora in protigovora s queerovsko kritiko prihodnosti, ki naj bi bila osredinjena na otroka, avtor ponuja novo branje, ki bolj temelje na kodu in berljivosti, ki je po njegovem mnenju osrednjega pomena v kritiškem projektu romana.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2018-11-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica/article/view/8185
10.4312/an.51.1-2.127-135
 
Source Acta Neophilologica; Vol 51 No 1-2 (2018); 127-135
Acta Neophilologica; L. 51 Št. 1-2 (2018); 127-135
2350-417X
0567-784X
10.4312/an.51.1-2
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica/article/view/8185/8341
 
Rights Copyright (c) 2018 Tobias Wilson-Bates
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library