Shortcomings and Limitations of Identity Politics and Intersectionality in Sandra Cisneros’s The House on Mango Street

Acta Neophilologica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Shortcomings and Limitations of Identity Politics and Intersectionality in Sandra Cisneros’s The House on Mango Street
Pomanjkljivosti in omejitve politike identitet in intersekcionalnosti v Hiši na ulici mangov Sandre Cisneros
 
Creator Burcar, Lilijana
 
Subject class, race, gender, identity politics, intersectionality, The House on Mango Street, Sandra Cisneros
razred, rasnost, spol, identitetne politike, intersekcionalnost, Hiša na ulici mangov, Sandra Cisneros
 
Description The article offers a systematic critique of identity politics and intersectionality that today dominate Western mainstream literary theory and Anglo-Saxon literary production by bringing to the fore a much overlooked critical intervention on the part of materialist (literary) system theorists and Western Marxist feminists. It then dissects the ways in which the trappings of identity politics and its upgraded version of intersectionality are manifested in Sandra Cisneros’s The House on Mango Street, with the class in the triad of class, race and gender eventually weakened and removed from view.
Članek temelji na sistemski kritiki politike identitet in intersekcionalnosti, ki danes podčrtujeta zahodno etablirano literarno teorijo in anglo-saksonsko literarno produkcijo. To kritiko uvaja skozi prizmo zapostavljenih in spregledanih kritičnih intervencij, ki so plod materialistične (literarne) sistemske teorije z zahodno marksističnimi feministkami na njenem čelu. Ta spoznanja članek aplicira na literarno analizo Hiše v ulici mangov Sandre Cisneros, izpostavljajoč pasti identitetnih politik in intersekcionalnosti, v katere je ujet roman, in iz česar izhaja, da se znotraj trikotnika rase, spola in razreda, zavedanje slednjega vse bolj briše do točke njegove odstranitve.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2018-11-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica/article/view/8177
10.4312/an.51.1-2.25-38
 
Source Acta Neophilologica; Vol 51 No 1-2 (2018); 25-38
Acta Neophilologica; L. 51 Št. 1-2 (2018); 25-38
2350-417X
0567-784X
10.4312/an.51.1-2
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica/article/view/8177/8333
 
Rights Copyright (c) 2018 Lilijana Burcar
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library