L’adquisició de llibres feta per Salvador Sanpere i Miquel l’any 1890, origen de la Biblioteca Joaquim Folch i Torres del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Matèria. Revista internacional d'Art

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title L’adquisició de llibres feta per Salvador Sanpere i Miquel l’any 1890, origen de la Biblioteca Joaquim Folch i Torres del Museu Nacional d’Art de Catalunya.
The acquisition of books carried out by Salvador Sanpere i Miquel in the year 1890, origin of the Library Joaquim Folch i Torres
L’adquisició de llibres feta per Salvador Sanpere i Miquel l’any 1890, origen de la Biblioteca Joaquim Folch i Torres del Museu Nacional d’Art de Catalunya
 
Creator Ruiz Ruiz, Yolanda
 
Subject adquisició, patrimoni bibliogràfic, Museu de Reproduccions Artístiques, Biblioteca Joaquim Folch i Torres, Salvador Sanpere i Miquel
acquisitions, bibliographic heritage, Museum of Artistic Reproductions, Library Joaquim Folch i Torres, Salvador Sanpere i Miquel

 
Description Els historiadors de l’art català coneixen bé la importància del paper que va correspondre a Salvador Sanpere i Miquel en la formació de la col·lecció del Museu de Reproduccions Artístiques que fou inaugurat a la ciutat de Barcelona el dia 29 de juny de 1891.El més desconegut és la despesa que va dur a terme l’any 1890 en comprar llibres per formar una biblioteca auxiliar en el museu esmentat i que és el nucli de l’actual Biblioteca Joaquim Folch i Torres del Museu Nacional d’Art de Catalunya. La formació d’aquesta biblioteca no va ser fruit de la casualitat sinó la conseqüència directa i meditada del procés d’organització del Museu de Reproduccions Artístiques.
The important role played by Salvador Sanpere i Miquel in the formation of Artistic Reproductions’ Museum collection is well known by the Catalan art historians. This collection opened on June 29th of 1891, in Barcelona.Although the fact that he did an important expense in 1890 to contribute in buying books to create in auxiliary library it’s unknown by a lot of people, it’s such an important fact because this books where the source of the creation of yhe Joaquim Folch i Torres Library.The formation of the library wasn’t a result of chance it was a considered consequence of the pro- cess of organization of the Artistic Reproductions’ Museum.
Els historiadors de l’art català coneixen bé la importància del paper que va correspondre a Salvador Sanpere i Miquel en la formació de la col·lecció del Museu de Reproduccions Artístiques que fou inaugurat a la ciutat de Barcelona el dia 29 de juny de 1891.El més desconegut és la despesa que va dur a terme l’any 1890 en comprar llibres per formar una biblioteca auxiliar en el museu esmentat i que és el nucli de l’actual Biblioteca Joaquim Folch i Torres del Museu Nacional d’Art de Catalunya. La formació d’aquesta biblioteca no va ser fruit de la casualitat sinó la conseqüència directa i meditada del procés d’organització del Museu de Reproduccions Artístiques.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2018-12-20
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/view/19631
10.1344/Materia2018.13.3
 
Source Matèria. Revista internacional d'Art; No 13 (2018); 35-50
Matèria. Revista internacional d'Art; No 13 (2018); 35-50
2385-3387
1579-2641
 
Language cat
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/view/19631/28296
http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/downloadSuppFile/19631/2680
http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/downloadSuppFile/19631/2683
http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/downloadSuppFile/19631/2684
http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/downloadSuppFile/19631/3675
/*ref*/<p align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>«Biblioteca d’Art i Arqueologia del Museu de Barcelona», </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><em>Butlletí de la Biblioteca de Catalunya</em></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>. vol. I, núm. 2, 1914, p. 134-136.</span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><em>Biblioteca dels Museus d’Art</em></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>, Barcelona, Ajuntament de Barcelona. Serveis de Cultura, 1982.</span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">«Biblioteca especial d’art i arqueologia», </span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><em>Museus d'art i d'arqueologia de Barcelona: guia sumaria</em></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">, Barcelona,</span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">s.n, 1915, p. 61-62.</span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>CLADELLAS,</span></span></span><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>Esteve,</span></span></span><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>«La Biblioteca d’Art i Arqueologia», </span></span></span><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><em>Butlletí dels Museu</em></span></span></span><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>s</span></span></span><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><em>d’Art de Barcelona</em></span></span></span><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>, vol. 1, núm. 1, 1931, p. 15-18.</span></span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>CLADELLAS,</span></span></span><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>Esteve,</span></span></span><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>«La nova instal·lació de la ‘Biblioteca d’art’ al ‘Poble espanyol’ del parc de Montjuïc», </span></span></span><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><em>Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona</em></span></span></span><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>, vol. V, núm. 45, 1935, p. 37-52.</span></span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>FREIXA i SERRA</span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">, </span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Mireia,</span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">«Un intelectual inquieto. Salvador Sanpere i Miquel y su incidencia en el impulso de las artes decorativas e Industriales en Cataluña»,</span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><em>Además de: revista online de artes decorativas y diseño</em></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">, núm. 1, 2015, p. 29-40.</span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>GARCÍA,</span></span></span><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>Andrea</span></span></span><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>,</span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><em>Museus d’art de Barcelona: antecedents, gènesi i desenvolupament fins l’any 1915</em></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>. Barcelona: Museu nacional d’At de Catalunya, 1997.</span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>GARCÍA i LLANSÓ,</span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Antonio,</span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">«Museo Municipal de Reproducciones Artísticas», </span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><em>La Vanguardia</em></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">, Barcelona, 3/3/1893, p. 4.</span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>«La Biblioteca: de la guia dels museus», </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><em>La Veu de Catalunya. Pàgina Artística</em></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>, 309, 1915.</span></span></span></span> </p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>«La Biblioteca General d’Història de l’Art: un passeig per la història d’un centre viatger», </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><em>Full informatiu del MNAC, </em></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>març-abril, 1992, p. 10-11.</span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>LABORDA i AGUSTÍ, </span></span></span><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>Adela,</span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>«Sobre la formación del fondo del siglo XIX del Departamento de Fotografia del Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona)» [en premsa].</span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>REIXATS</span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>,</span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>Rosa,</span></span><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>«</span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>La Biblioteca General d’Història de l’Art», </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><em>Barcelona Metròpolis Mediterrània</em></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>, 23, 1992, p. 119-121.</span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>SANPERE i MIQUEL</span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>,</span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>Salvador,</span></span><span style="color: #141427;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><em>Aplicació del art á l'industria: principis a que deurien subjectarse las institucions d'aplicació en Espanya</em></span></span><strong><span style="color: #141427;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><em><span>. </span></em></span></span></span></strong><span style="color: #141427;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>Barcelona, Imprenta La Renaixensa, 1881.</span></span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>TORRA</span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>,</span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>Marta,</span></span><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>«</span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>La Biblioteca del Museu Nacional d’Art de Catalunya: visión histórica y actualidad», </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><em>Educación y Biblioteca</em></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>, 176, 2010, p. 107-117</span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>VÉ</span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>LEZ</span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>,</span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>Pilar</span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>(ed.), </span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><em>L’exaltació del llibre al Vuicents: art, industria i consum a Barcelona.</em></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>Barcelona, Biblioteca de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, 2008.</span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"> </p>
 
Rights Copyright (c) 2018 Yolanda Ruiz Ruiz
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library