Reflexió sobre la formalització gràfica dels dibuixos d’Agustí Ferrer i Pino i la seva caracterització en l’univers noucentista

Matèria. Revista internacional d'Art

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Reflexió sobre la formalització gràfica dels dibuixos d’Agustí Ferrer i Pino i la seva caracterització en l’univers noucentista
Reflexió sobre la formalització gràfica dels dibuixos d’Agustí Ferrer i Pino i la seva caracterització en l’univers noucentista
The drawings of Agustí Ferrer i Pino: a reflection on their graphic formalization and their characterisation in the Noucentisme
 
Creator Sangrà, Toni
 
Subject Agustí Ferrer Pino; dibuix; Noucentisme; estètiques; forma
Agustí Ferrer i Pino, dibuix, Noucentisme, estètiques, forma
Agustí Ferrer i Pino, drawing, Noucentisme, aesthetics, form
 
Description A partir de la recerca feta sobre l’obra artística del pintor Agustí Ferrer i Pino, nascut l’any 1884, s’han seleccionat una sèrie de dibuixos fets a començaments de segle, i que per les seves característiques es poden ubicar en l’estètica del moviment noucentista de Catalunya. L’exploració il’anàlisi de les variants estilístiques i formals d’aquests dibuixos permet reconèixer que l’estètica noucentista en el seu pla bidimensional es constitueix per l’efecte de corrents estètiques diferents però alhora encadenades i coexistents. De la mateixa manera, aquesta diversitat i superposició estètiques descobreix en l’obra gràfica del pintor Agustí Ferrer una mirada o, més ben dit, un gest compromès amb una època i un esperit.
A partir de la recerca feta sobre l’obra artística del pintor Agustí Ferrer i Pino, nascut l’any 1884, s’han seleccionat una sèrie de dibuixos fets a començaments de segle, i que per les seves característiques es poden ubicar en l’estètica del moviment noucentista de Catalunya. L’exploració il’anàlisi de les variants estilístiques i formals d’aquests dibuixos permet reconèixer que l’estètica noucentista en el seu pla bidimensional es constitueix per l’efecte de corrents estètiques diferents però alhora encadenades i coexistents. De la mateixa manera, aquesta diversitat i superposició estètiques descobreix en l’obra gràfica del pintor Agustí Ferrer una mirada o, més ben dit, un gest compromès amb una època i un esperit.
Based on the research of the work of Agustí Ferrer i Pino, a Catalan painter born in 1884, a series of his drawings, dating from the early 19th century and with characteristics that place them in the aesthetics of the Noucentisme, have been selected. The exploration and analysis of style and formal variants in these drawings reveal that the aesthetics of the Noucentisme, in its bidimensional plane, is constituted of different artistic styles which are, however, linked and coexistent. Along these lines, this aesthetic diversity and superposition uncovers in the painter’s work a particular way of looking or, in other words, a gesture of commitment with a specific time and spirit.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2018-12-20
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/view/20470
10.1344/Materia2018.13.9
 
Source Matèria. Revista internacional d'Art; No 13 (2018); 118-134
Matèria. Revista internacional d'Art; No 13 (2018); 118-134
2385-3387
1579-2641
 
Language cat
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/view/20470/28285
http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/downloadSuppFile/20470/3035
http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/downloadSuppFile/20470/3677
/*ref*/<p class="sdfootnote" align="justify"><span style="color: #ce181e;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">ARAGAY, Josep, </span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US"><em>El Nacionalisme de l’art.</em></span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US"><em>De Domènech i Montaner a Aragay, </em></span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">a cura d’Abel Figueres i Joan Cusidó</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US"><em>,</em></span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">Barcelona,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">Llibres de l’Índex, 2004.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="color: #ce181e;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="es-ES">CASANOVAS</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="es-ES">,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="es-ES">Martí,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="es-ES">«Classicisme, Novo-Classicisme», </span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="es-ES"><em>La Revista</em></span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="es-ES">, núm. XXX, gener 1917, p. 24-28.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="color: #ce181e;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">C</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">ASSANYES,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">Magí Albert, </span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">« Saló de Tardor de Barcelona», </span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US"><em>Monitor</em></span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">, Any II, Núm. 1, 1 de gener de 1922.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="color: #ce181e;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">COMADIRA</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">Narcís,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US"><em>Forma i Prejudici. Papers sobre el Noucentisme,</em></span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">Barcelona,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">Empúries, 2006.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="color: #ce181e;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">D</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">’</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">ORS, Eugeni</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US"><em>Glosari,</em></span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">selecció a cura de Josep Murgades, Barcelona, Edicions 62, 1990.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="color: #ce181e;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">FERRER</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">Agustí,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">«Arte</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">»</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US"><em>Ilustración Ibérica</em></span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">, Any II, març de 1924, p. 19.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="color: #ce181e;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="es-ES">FOCILLON</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="es-ES">,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="es-ES">Henri,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="es-ES"><em>La vida de las formas y elogio de la mano</em></span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="es-ES">, Madrid, Xarait, 1983.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="color: #ce181e;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">F</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">OLCH</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">i T</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">ORRES</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">Joaquim,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">«Del cubisme y del estructuralisme pictórich», </span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US"><em>La Veu de Catalunya. Pàgina Artística</em></span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">, Núm. 112, 8 de febrer de 1912, Barcelona, p. 6.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="color: #ce181e;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">FONTBONA</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">Francesc,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">«El Noucentismo Plástico», </span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US"><em>Artes Plásticas</em></span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">, núm. 11, Barcelona, Setembre-Octubre 1976, p. 51-57.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="color: #ce181e;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">FONTBONA</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">Francesc,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US"><em>Josep Mompou</em></span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">, Barcelona, Mediterrània, 2000.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="color: #ce181e;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">GOMBRICH</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">Ernst Hans, </span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US"><em>Arte e Ilusión. Estudio de la psicologia de la representación pictòrica</em></span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">, Madrid, Debate, 1998.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="color: #ce181e;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">JUNOY</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">Josep Maria, </span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US"><em>El gran art local d’en Joaquim Sunyer</em></span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">, Barcelona, Joan Merli, 1925.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="color: #ce181e;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">PERAN</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">Martí, SUÁREZ, </span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">Alícia,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">VIDAL</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">Mercè,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">«Opcions i models per a un art modern. Noucentisme i context internacional»,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US"><em>El Noucentisme. Un projecte de modernitat.</em></span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US"><em>Exposició 22 de desembre 1994- 12 de març 1995</em></span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">(catàleg d’exposició, Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 1994-1995), Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Enciclopèdia Catalana, </span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">1994</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="color: #ce181e;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">SANGRÀ</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">Antoni,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US"><em>El pintor Agustí Ferrer Pino (1884-1960)</em></span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">tesi doctoral dirigida per la</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">Dra. Roser </span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">MASIP</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">, Barcelona, Universitat de Barcelona, Facultat de Belles Arts, Departament de Dibuix, 2014.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="color: #ce181e;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">SUÀREZ</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">Alícia,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US"><em>Rafael Benet. Catàleg revisat i actualitzat de l’obra pictòrica,</em></span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">Barcelona, Fundació Rafael Benet, 2004.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="color: #ce181e;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">TORRES </span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">i </span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">GARCÍA, </span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">Joaquim,</span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US"><em>Escrits sobre Art </em></span></span></span></span></span></span><span><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span><span lang="en-US">a cura de Francesc Fontbona, Barcelona, Edicions 62- La Caixa, 1980.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #ce181e;"><span style="color: #000000;"><span><span lang="en-US">WINCKELMANN</span></span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #ce181e;"><span style="color: #000000;"><span><span lang="en-US">,</span></span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #ce181e;"><span style="color: #000000;"><span><span lang="en-US">J.J.,</span></span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #ce181e;"><span style="color: #000000;"><span><span lang="en-US"><em>Lo bello en el arte</em></span></span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #ce181e;"><span style="color: #000000;"><span><span lang="en-US">, Buenos Aires, Nueva Visión, 1964.</span></span></span></span></p><p class="sdfootnote" align="justify"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #ce181e;"><span style="color: #000000;"><span><span lang="es-ES">WÖLFFLIN</span></span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #ce181e;"><span style="color: #000000;"><span><span lang="es-ES">,</span></span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #ce181e;"><span style="color: #000000;"><span><span lang="es-ES">Heinrich,</span></span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #ce181e;"><span style="color: #000000;"><span><span lang="es-ES"><em>Conceptos fundamentales en la Historia del Arte</em></span></span></span></span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #ce181e;"><span style="color: #000000;"><span><span lang="es-ES">, Madrid, Espasa-Calpe, 1985.</span></span></span></span></p>
 
Rights Copyright (c) 2018 Toni Sangrà
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library