Comentari 1. Reinterpretar el nexe entre gènere, migració i desenvolupament a través de la lent de la «circulació de la cura»

Papers. Revista de Sociologia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Comentari 1. Reinterpretar el nexe entre gènere, migració i desenvolupament a través de la lent de la «circulació de la cura»
Comment 1: Revisiting the gender, migration and development nexus through the ‘care circulation’ approach
Comentario 1. Reinterpretando el nexo entre género, migración y desarrollo a través de la lente de la «circulación del cuidado»
 
Creator Oso Casas, Laura; ESOMI- Universidade da Coruña
 
Subject famílies transnacionals; maternitat; reproducció social; desenvolupament; circulació de la cura
transnational families; motherhood; social reproduction; development; circulation of care
familias transnacionales; maternidad; reproducción social; desarrollo; circulación del cuidado
 
Description Aquest simposi ofereix una discussió crítica de les lògiques i dinàmiques entorn de la nova perspectiva de la «circulació de la cura» presentades per Loretta Baldassar i Laura Merla en el seu volum titulat Transnational Families, Migration and the Circulation of Care. Aquest comentari reinterpreta alguns dels principals debats entorn del nexe entre el gènere, la migració i el desenvolupament, a través de la lent de la «circulació de la cura».
This symposium offers a critical discussion of the logics and dynamics behind the new ‘care circulation’ perspective offered by Loretta Baldassar and Laura Merla in their edited volume entitled “Transnational Families, Migration and the Circulation of Care”. This contribution revisits some of the major debates on the gender, migration and development nexus, through the lens of the ‘circulation of care’.
Este simposio ofrece una discusión crítica de las lógicas y dinámicas en torno a la nueva perspectiva de la «circulación del cuidado» presentadas por Loretta Baldassar y Laura Merla en su volumen titulado Transnational Families, Migration and the Circulation of Care. Este comentario reinterpreta algunos de los principales debates en torno al nexo entre el género, la migración y el desarrollo, a través de la lente de la «circulación del cuidado».
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Contributor


 
Date 2016-03-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://papers.uab.cat/article/view/v101-n2-oso
10.5565/rev/papers.2265
 
Source Papers. Revista de Sociologia; Vol. 101, Núm. 2 (2016); 259-264
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 101, Núm. 2 (2016); 259-264
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 101, Núm. 2 (2016); 259-264
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 101, Núm. 2 (2016); 259-264
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 101, Núm. 2 (2016); 259-264
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 101, Núm. 2 (2016); 259-264
2013-9004
0210-2862
 
Language eng
 
Relation http://papers.uab.cat/article/view/v101-n2-oso/2265-pdf-en
 
Rights Copyright (c) 2016 Laura Oso Casas
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library