Introducció. La transferència de la cura en un món cada vegada més mòbil: cadenes, fugues i circulació

Papers. Revista de Sociologia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Introducció. La transferència de la cura en un món cada vegada més mòbil: cadenes, fugues i circulació
Introduction: The portability of care in an increasingly mobile world: chains, drains and circulation
Introducción. La transferencia del cuidado en un mundo cada vez más móvil: cadenas, fugas y circulación
 
Creator Parella Rubio, Sònia; GEDIME/CER-Migracions Universitat Autònoma de Barcelona
 
Subject gènere; família transnacional; migració; circulació de la cura
gender; transnational family; migration; circulation of care
género; familia transnacional; migración; circulación del cuidado
 
Description Aquest simposi ofereix una discussió crítica de les lògiques i dinàmiques entorn de la nova perspectiva de la «circulació de la cura» presentades per Loretta Baldassar i Laura Merla en el seu volum titulat Transnational Families, Migration and the Circulation of Care. Understanding Mobility and Absence in Family Life. En les diferents contribucions del simposi es reflexiona, en concret, sobre les complementarietats (o incompatibilitats) entre dues visions de les mobilitats de la cura: d’una banda, l’aproximació de les «cadenes de cura», basada en la perspectiva de l’economia global, i, de l’altra, l’enfocament multidimensional de la «circulació de la cura», una perspectiva socioantropològica de la cura emplaçada en el parentiu i les economies morals de la cura.
This symposium offers a critical discussion of the logics and dynamics behind the new ‘care circulation’ perspective offered by Loretta Baldassar and Laura Merla in their edited volume entitled “Transnational Families, Migration and the Circulation of Care: Understanding Mobility and Absence in Family Life”. The different contributions to this symposium reflect in particular on the complementarities (or incompatibilities) between two visions of the mobilities of care: a ‘care chains’ approach located in a global economy perspective, and a multi-dimensional approach of the ‘circulation of care’ from a socio-anthropological perspective of family caregiving, located in kinship and the moral economies of care.
Este simposio ofrece una discusión crítica de las lógicas y dinámicas en torno a la nueva perspectiva de la «circulación del cuidado» presentadas por Loretta Baldassar y Laura Merla en su volumen titulado Transnational Families, Migration and the Circulation of Care. Understanding Mobility and Absence in Family Life. En las distintas contribuciones del simposio se reflexiona, en concreto, sobre las complementariedades (o incompatibilidades) entre dos visiones de las movilidades del cuidado: por un lado, la aproximación de las «cadenas de cuidado» basada en la perspectiva de la economía global, y, por el otro, el enfoque multidimensional de la «circulación del cuidado», una perspectiva socioantropológica del cuidado emplazada en el parentesco y las economías morales del cuidado.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Contributor


 
Date 2016-03-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://papers.uab.cat/article/view/v101-n2-parella
10.5565/rev/papers.2264
 
Source Papers. Revista de Sociologia; Vol. 101, Núm. 2 (2016); 253-257
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 101, Núm. 2 (2016); 253-257
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 101, Núm. 2 (2016); 253-257
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 101, Núm. 2 (2016); 253-257
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 101, Núm. 2 (2016); 253-257
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 101, Núm. 2 (2016); 253-257
2013-9004
0210-2862
 
Language eng
 
Relation http://papers.uab.cat/article/view/v101-n2-parella/2264-pdf-en
 
Rights Copyright (c) 2016 Sònia Parella Rubio
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library