Litteraturstudie om intensive læringsforløb

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Litteraturstudie om intensive læringsforløb
 
Creator Bondebjerg, Anja
Dyssegaard, Camilla Brørup
Sommersel, Hanna Bjørnøy
Vestergaard, Stinna
 
Subject
 
Description Turbolæring kan gøre danske elever uddannelsesparate Intensive læringsforløb som Løkkefondens Drengeakademi eller Egmontfondens sommercamps kan give et fagligt og socialt løft for elever, der endnu ikke er uddannelsesparate i udskolingen. Det viser et nyt litteraturstudie udarbejdet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.  Litteraturstudiet intensive læringsforløb målrettet grundskoleelever i læringsvanskeligheder afdækker 24 studier, hvoraf 12 er amerikanske, seks danske, tre svenske og tre norske. Og generelt tegner der sig et billede af, at de intensive læringsforløb har en positiv effekt. På tværs af studierne tegner der sig et billede af, at det er særlig væsentligt, at undervisningen er tilpasset den enkelte elevs behov. Det gælder både med henblik på at løfte det faglige niveau og skabe øget trivsel og motivation i forhold til skolearbejdet.  Viden om hvad der virker Baggrunden for undersøgelsen er at uddannelsesparathedsvurderingen (UPV), er blevet rykket ned i 8. klasse fra skoleåret 2014/2015. Formålet med at flytte UPV’en er, at der således er mulighed for at give en særlig, målrettet skole- og vejledningsindsats til elever, der har brug for det, så de kan være uddannelsesparate ved udgangen af 9. klasse. De intensive læringsforløb kan være en af disse indsatser. Det nye litteraturstudie skal skabe viden om, hvordan intensive læringsforløb kan understøtte forskellige elevgruppers faglige, sociale og personlige udvikling. Desuden er litteraturstudiet med til at styrke vidensgrundlaget omkring etablering og implementering af intensive læringsforløb, samt hvilke indsatser og metoder det kan være relevante at afprøve systematisk i en dansk skolekontekst. I studierne ses, at der især er tre områder, det kan anbefales at se nærmere på. For det første bør indsatserne udformes ud fra klare mål og rammer omkring det ønskede udbytte. For det andet er det vigtigt, at eleverne deltager frivilligt. Og endelig er overleveringen af elevens faglige, personlige og sociale kompetencer før og efter indsatsen også afgørende. 
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2016-03-01
 
Type Book

 
Format Digital
 
Identifier http://ebooks.au.dk/index.php/aul/catalog/book/125
ISBN-13
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
 
Coverage


 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library