Kommentar til Jesaja 1-12

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Kommentar til Jesaja 1-12
 
Creator Nielsen, Kirsten
 
Subject
 
Description Baggrunden for kommentaren til de tolv første kapitler af Jesajabogen er ønsket om at give de studerende i faget teologi en kommentar, der kan dække de vigtigste behov til den del af uddannelsen i gammeltestamentlig eksegese, der omhandler den profetiske forkyndelse. I 2002 udkom Dansk Kommentar til Davids Salmer, som er beregnet på undervisningen i de gammeltestamentlige salmer, men der findes ikke en tilsvarende dansk kommentar til nogen af de profetiske skrifter.Jesajabogen er velegnet til at vise en række afgørende temaer i den profetiske forkyndelse og de første tolv kapitler i Jesajabogen er, ligesom Jesajabogens øvrige dele, velegnede til at vise, hvordan de profetiske ord både har kunnet fungere som aktuel forkyndelse i krisesituationer og har kunnet genbruges, nytolkes og videreføres ved senere lejligheder.Også ud fra et længere perspektiv er den jesajanske forkyndelse central. Sammen med Davids Salmer er Jesajabogen på nytestamentlig tid blevet en af de afgørende intertekster for de nytestamentlige forfattere, når de ville formulere troen på, at Jesus var den Messias, som de gamle profetier talte om.
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2016-02-01
 
Type Book

 
Format Digital
 
Identifier http://ebooks.au.dk/index.php/aul/catalog/book/121
ISBN-13
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
 
Coverage


 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library