Age discrimination as a barrier for quality of life of the elderly

Bali Medical Journal

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Age discrimination as a barrier for quality of life of the elderly
Dyskryminacja ze względu na wiek jako bariera jakości życia seniorów
 
Creator Szukalski, Piotr
 
Description Age discrimination means uneven treatment of individuals due to their age. The most frequently the discrimination is oriented towards the elderly, limiting their engagement in activities and (self)esteem. The paper is aimed at presentation ageism and is focused on its cultural determinants, manifestations, spatial distribution in contemporary Europe and on counter-activities which should be undertaken to reduce extent of the age discrimination. Specific attention is paid to cultural determinants of ageism emergence.
Dyskryminacja ze względu na wiek oznacza nierówne traktowanie jednostek z uwagi na ich wiek. Najczęściej uderza ona w seniorów, obniżając ich aktywność, samoocenę i ocenę formułowaną przez innych. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie najważniejszych, kulturowych uwarunkowań ageizmu, jego przejawów, przestrzennego zróżnicowania we współczesnej Europie oraz działań, jakie należy podjąć w celu ograniczania skali dyskryminacji osób starszych.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2016-12-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Recenzowany artykuł
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/space/article/view/959
10.18778/1733-3180.14.01
 
Source Space – Society – Economy; No 14 (2015): Quality of life of the elderly – selected problems; 11-23
Space – Society – Economy; Nr 14 (2015): Jakość życia ludzi starych – wybrane problemy; 11-23
2451-3547
1733-3180
 
Language pol
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/space/article/view/959/681
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library