De l'art expandit a la literatura expandida. Una aproximació a la possibilitat de l'expansió del fet literari a las arts visuals contemporànies

452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title De l'art expandit a la literatura expandida. Una aproximació a la possibilitat de l'expansió del fet literari a las arts visuals contemporànies
From expanded art to expanded literature. An approach to the possibility of expanding literature in contemporary visual arts
Del arte expandido a la literatura expandida. Una aproximación a la posibilidad de la expansión de lo literario en las artes visuales contemporáneas
 
Creator Juanpere, Paula
 
Subject
art expandit; escultura; literatura expandida; art contemporani

expanded art; sculpture; expanded literature; contemporary art
teoría del arte; teoría literaria
arte expandido, escultura, literatura expandida, arte contemporáneo
 
Description Aquest article vol aproximar-se a la noció de literatura expandida: aquesta expressió s'ha usat repetidament en els últims anys, especialment en el camp de les arts visuals, per a designar un tipus de pràctica artística que es proposa investigar noves formes d'escriptura més enllà del suport llibre i desvinculada del llenguatge verbal, tot presentant-se com un lloc d'expansió entre la visualitat i la textualitat. Per analitzar aquesta qüestió, ens remetrem primer al concepte d'«art expandit» per a després analitzar projectes artístics concrets que proposen l'expansió del camp literari.
This paper approaches the notion of expanded literature, which has been used repeatedly in recent years, especially in the field of visual arts, to designate a type of artistic practice that aims to investigate new forms of writing beyond the book, disconnected from the verbal language, and presenting itself as a place of expansion between visuality and textuality. This paper seeks to analyze this question from the concept of “expanded art” and on the basis of concrete artistic projects that propose the expansion of the literary field.
Este artículo quiere aproximarse a la noción de literatura expandida: esta expresión se ha usado repetidamente en los últimos años, especialmente en el campo de las artes visuales, para designar un tipo de práctica artística que se propone investigar nuevas formas de escritura más allá del soporte libro y desvinculada del lenguaje verbal, presentándose como un lugar de expansión entre la visualidad y la textualidad. Para analizar esta cuestión, nos remitiremos primero al concepto de “arte expandido” para luego analizar proyectos artísticos concretos que proponen la expansión del campo literario
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2018-07-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format text/html
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/21447
 
Source 452ºF. Revista de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada; Núm. 19 (2018): La biblioteca de los artistas: usos del pensamiento literario en el cine y las artes visuales (1975-2015)
452ºF. Journal of Literary Theory and Comparative Literature; Núm. 19 (2018): La biblioteca de los artistas: usos del pensamiento literario en el cine y las artes visuales (1975-2015)
452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada; Núm. 19 (2018): La biblioteca de los artistas: usos del pensamiento literario en el cine y las artes visuales (1975-2015)
452ºF Literaturaren Teoria eta Literatura Konparatua aldizkaria; Núm. 19 (2018): La biblioteca de los artistas: usos del pensamiento literario en el cine y las artes visuales (1975-2015)
2013-3294
 
Language spa
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/21447/23977
 
Rights Copyright (c) 2018 452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library