Retòrica dels llibres d'autoajuda

452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Retòrica dels llibres d'autoajuda
The rhetoric of self-help books
Retórica de los libros de autoayuda
 
Creator González Gil, Isabel
 
Subject
autoajuda; retòrica; psicagogia; aplicació; tecnologies del jo

self-help books; rhetoric; psychagogy; application; technologies of the self
teoría literaria
autoayuda; retórica; psicagogía; aplicación; tecnologías del yo
 
Description Aquest article pretén constituir una aproximació a la morfologia del gènere de l’autoajuda i del seu repertori i retòric. Tot partint de les investigacions de Michel Foucault i Pierre Hadot sobre les formes de l’espiritualitat en la tradició occidental, s’hi estudia la configuració del gènere a la modernitat i s’hi proposen dues característiques fonamentals: la funció psicagògica del seu discurs i la presència d’un cànon o marc de sentit que el lector ha d’aplicar en la seva transformació com a subjecte, mitjançant un conjunt de tècniques del jo que el text proporciona.
This paper examines the rhetorical repertoire and morphology of self-help books. Drawing on Michel Foucault and Pierre Hadot‘s investigations on the forms of spirituality in the Western tradition, this article traces the genre‘s configuration in the late modern and contemporary periods, and proposes two essentials characteristics: the psychagogic function of its discourse and the existence of a canon or “framework of sense” which readers have to apply in their self-transformation through an ensemble of techniques of the self-provided by the text. 
Este artículo pretende constituir una aproximación a la morfología del género de la autoayuda y su repertorio retórico. Partiendo de las investigaciones de Michel Foucault y Pierre Hadot sobre las formas de la espiritualidad en la tradición occidental, se estudia la configuración del género en la modernidad y se proponen dos características fundamentales: la función psicagógica de su discurso y la presencia de un canon o marco de sentido que el lector debe aplicar en su transformación como sujeto, mediante un conjunto de técnicas del yo que el texto proporciona.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor

Universidad Complutense de Madrid
 
Date 2018-07-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artículo revisado por pares 
Format text/html
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/21427
 
Source 452ºF. Revista de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada; Núm. 19 (2018): La biblioteca de los artistas: usos del pensamiento literario en el cine y las artes visuales (1975-2015)
452ºF. Journal of Literary Theory and Comparative Literature; Núm. 19 (2018): La biblioteca de los artistas: usos del pensamiento literario en el cine y las artes visuales (1975-2015)
452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada; Núm. 19 (2018): La biblioteca de los artistas: usos del pensamiento literario en el cine y las artes visuales (1975-2015)
452ºF Literaturaren Teoria eta Literatura Konparatua aldizkaria; Núm. 19 (2018): La biblioteca de los artistas: usos del pensamiento literario en el cine y las artes visuales (1975-2015)
2013-3294
 
Language spa
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/21427/23984
 
Rights Copyright (c) 2018 452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library