Tristram Shandy i la biblioteca de Michael Winterbottom

452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Tristram Shandy i la biblioteca de Michael Winterbottom
Tristram Shandy and Michael Winterbottom's library
Tristram Shandy y la biblioteca de Michael Winterbottom
 
Creator Escudero, Víctor
 
Subject
Tristram Shandy; Laurence Sterne; literatura i cinema; Michael Winterbottom; apropiació; postmodernisme

Tristram Shandy; Laurence Sterne; cinema and literature; Michael Winterbottom; adaptation; postmodernism
literatura comparada
Tristram Shandy; Laurence Sterne; Literatura y cine; Michael Winterbottom; apropiación; postmodernismo
 
Description Aquest article es pregunta des de quina tradició crítica llegeix Michael Winterbottom el Tristram Shandy de Sterne en la seva reescriptura cinematogràfica de la novel·la (2005). El director anglès reprèn una llarga genealogia de lectures que s'han centrat en els mecanismes formals i els dispositius paròdics de la novel·la, que es remunten als formalistes russos. Aquesta genealogia sobreseu els ancoratges contextuals de la novel·la i arrossega, generalment, una deshistorització de la mateixa. Aquesta deshistorització serveix com a base per a l'apropiació estètica que es porta a terme a la pel·lícula i la refuncionalització de bona part d'aquests mecanismes formals. 
This article enquires the critical tradition behind Michael Winterbottom's reading of Sterne’s Tristram Shandy for his film adaptation of the novel (2005). The English filmmaker takes up a long genealogy of readings that have focused on the formal mechanisms and parody devices of the novel, which goes back to the Russian formalists. This genealogy overrides the contextual anchors of the novel and generally leads to its dehistoricization. This dehistoricization serves as a basis for the aesthetic appropriation that takes place in the film and the re-functionalization of a large part of these formal mechanisms.
Este artículo se preguntaa desde qué tradición crítica lee Michael Winterbottom el Tristram Shandy de Sterne en su adaptación cinematográfica de la novela (2005). El director inglés retoma una larga genealogía de lecturas que se han centrado en los mecanismo formales y los dispositivos paródicos de la novela, que se remonta a los formalistas rusos. Dicha genealogía  sobresee los anclajes contextuales de la novela y arrastra, generalmente, una deshistorización de la misma. Esa deshistorización sirve como base para la apropiación estética que se lleva a cabo en la película y la refuncionalización de buena parte de esos mecanismos formales.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2018-07-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format text/html
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/21443
 
Source 452ºF. Revista de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada; Núm. 19 (2018): La biblioteca de los artistas: usos del pensamiento literario en el cine y las artes visuales (1975-2015)
452ºF. Journal of Literary Theory and Comparative Literature; Núm. 19 (2018): La biblioteca de los artistas: usos del pensamiento literario en el cine y las artes visuales (1975-2015)
452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada; Núm. 19 (2018): La biblioteca de los artistas: usos del pensamiento literario en el cine y las artes visuales (1975-2015)
452ºF Literaturaren Teoria eta Literatura Konparatua aldizkaria; Núm. 19 (2018): La biblioteca de los artistas: usos del pensamiento literario en el cine y las artes visuales (1975-2015)
2013-3294
 
Language spa
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/21443/23974
 
Rights Copyright (c) 2018 452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library