Skolefaglige kort- og langtidseffekter af intensive læringsforløb

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Skolefaglige kort- og langtidseffekter af intensive læringsforløb
 
Creator Kjeldsen, Christian Christrup
Torre, André
Langager, Søren
 
Subject
 
Description Dette er et fagligt notat, der bygger på data fra følgeforskningen af Egmont Fondens læringsprogram Lær for Livet.Nationalt og internationalt har kvantitativt dokumenterede skolefaglige langtidseffekter af projekter, der er bygget op omkring intensive læringsforløb/turbolæring, været efterlyst. I Danmark har spørgsmålet om faglig langtidseffekt generelt optaget såvel projektsegmenterne som Undervisningsministeriet, og svaret er fortsat, at der savnes dokumenteret forskningsbaseret viden herom.Der er nu forskningsgrupper og konsulentfirmaer, der er på vej med skolefaglige effektstudier, blandt andet ifm. med Løkkefondens DrengeAkademiet og Undervisningsministeriets satspuljeprojekt ’Turboforløb for fagligt udsatte elever’, og sammen med andre undersøgelser vil der i de kommende år komme mere forskningsbaseret viden til belysning af skolefaglige langtidseffekter af intensive læringsforløb og turbolæring.Egmont Fondens Lær for Livet-projekt har fra starten været designet med løbende indhentning af fagligt sammenlignelige test fra camp til camp, og det har gjort det muligt for følgeforskningsprojektet at give kvalificerede bud på og svar på spørgsmålet om skolefaglige kort- og langtidseffekter af intensive læringsforløb som bidrag til fælles viden på tværs af de forskellige projekter og initiativer i tilknytning til intensive læringsforløb og turbolæring.
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2018-06-27
 
Type Book

 
Format Digital
 
Identifier http://ebooks.au.dk/index.php/aul/catalog/book/265
ISBN-13
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
 
Coverage


 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library