Changes in the Ownership Structure of Polish Firms Changing the Stock Market

Estudos

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Changes in the Ownership Structure of Polish Firms Changing the Stock Market
Zmiany w strukturze akcjonariatu polskich spółek giełdowych zmieniających rynek notowań akcji
 
Creator Wawryszuk-Misztal, Anna
 
Description The aim of this paper is to examine the changes of ownership structure of a sample of 28 firms that moved from alternative stock market (NewConnect) to the main stock market (Warsaw Stock Exchange). The research hypothesis states that changing the market results in an increase the ownership of financial institutions. A chosen variables depicting ownership structure were calculated before and after moving from one market to another. The results of nonparametric Wilcoxon test do not confirm the hypothesis, i.e. one cannot state that the ownership of financial institution increases. While it is possible to state that the free float increases and the ownership concentration decreases.
Celem artykułu jest ocena zmian w strukturze akcjonariatu 28 spółek migrujących z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW w Warszawie. Przyjęta hipoteza badawcza zakłada, iż przejście z rynku NewConnect na rynek główny GPW prowadzi do zwiększenia udziału w kapitale zakładowym instytucji finansowych. W strukturze akcjonariatu badanych spółek zidentyfikowano trzy grupy inwestorów notyfikowanych: osoby fizyczne, instytucje finansowe oraz spółki. Wybrane zmienne opisujące strukturę akcjonariatu zostały obliczone dla okresu przed zmianą i po zmianie rynku notowań akcji. Wyniki nieparametrycznego testu Wilcoxona nie potwierdzają przyjętej hipotezy badawczej, ale pozwalają stwierdzić, iż zmiana rynku prowadzi do wzrostu udziału free float i zmniejszenia koncentracji własności.
 
Publisher Lodz University Press
 
Date 2016-12-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/682
10.18778/0208-6018.323.10
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Vol 4 No 323 (2016); [141]-154
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Tom 4 Nr 323 (2016); [141]-154
2353-7663
0208-6018
 
Language pol
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/682/676
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library