Genres of speech in teaching Polish as a foreign language

Estudos

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Genres of speech in teaching Polish as a foreign language
Gatunki wypowiedzi w kontekście glottodydaktycznym
 
Creator Dunin-Dudkowska, Anna
 
Description The objective of the article is to present the achievements of genre studies that might be used in teaching Polish as a foreign language. Assuming that genres of speech are products of particular cultures, while teaching Polish to foreigners we should familiarize them with genre patterns typical of native users of Polish. A description of a genre pattern, based on a concept developed by Maria Wojtak, includes four aspects: structural, pragmatic, cognitive and stylistic. Realization of genre utterances may take the form of a canon variant, and alternative or adaptive variants. A few popular handbooks of Polish to foreigners have been analyzed in terms of presentation of genre patterns. In most works, teaching structural and stylistic aspects prevail, whereas less attention is paid to pragmatic or ontological description.
Celem artykułu jest przedstawienie osiągnięć genologii, które mogłyby zostać wykorzystane w glottodydaktyce polonistycznej. Wychodząc z założenia, że gatunki są wytworami kultury, ucząc cudzoziemców języka polskiego, należy zapoznawać ich z wzorcami gatunkowymi typowymi dla rodzimych użytkowników polszczyzny. Opis wzorca, zgodnie z koncepcją Marii Wojtak, obejmuje cztery aspekty opisu: strukturalny, pragmatyczny, poznawczy i stylistyczny. Realizacje wypowiedzi gatunkowych mogą przybierać formę wariantu kanonicznego, wariantów alternacyjnych lub adaptacyjnych. W artykule przeanalizowano kilka popularnych podręczników do nauki jpjo pod kątem nauczania gatunków wypowiedzi. W większości prac przeważa nauczanie aspektu strukturalnego i stylistycznego wzorca, z mniejszą uwagą zwróconą na aspekt pragmatyczny i ontologiczny opisu.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2019-02-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Recenzowany artykuł
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/4311
10.18778/0860-6587.25.10
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców; Vol 25 (2018): Polonistyczne językoznawstwo glottodydaktyczne; 111-122
Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców; Tom 25 (2018): Polonistyczne językoznawstwo glottodydaktyczne; 111-122
2449-6839
0860-6587
 
Language pol
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/kpc/article/view/4311/3760
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library