The Support for the Elderly in Formal, Non‑formal and Informal Care Provision Based on Examples in England

Estudos

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The Support for the Elderly in Formal, Non‑formal and Informal Care Provision Based on Examples in England
Wsparcie seniora w formie opieki formalnej, pozaformalnej i nieformalnej na przykładzie rozwiązań w Anglii
 
Creator Hołyst, Justyna
 
Description The main aim of the article was to present three aspects of community care for the elderly in England: formal care which is provided by government, non‑formal which is private care as well as non‑governmental organisations (NGOs), informal care mostly provided by family members. Presentation of these three forms of support for the elderly was to highlight the importance of multidisciplinary co‑operation as the core value in creating an effective care package of an elderly person. Interdisciplinary approach in community care provision gives an elderly person opportunities to remain in his/her own home environment. The new way in functioning of social care tends to be called integrated care model where co‑operation and coordination of various tasks is essential. This article emphasises the importance of family member who provides care on a daily basis.
Głównym celem artykułu jest prezentacja środowiskowej opieki społecznej dla osób starszych w Anglii w trzech aspektach: formalnym (sektor państwowy), pozaformalnym (sektor prywatny oraz organizacji pozarządowych) i nieformalnym (obszar opieki rodzinnej). Przedstawienie trzech form wsparcia dla seniorów w Anglii ma służyć zobrazowaniu współpracy różnorodnych podmiotów w obrębie prezentowanych obszarów, jako naczelnej zasady w konstruowaniu skutecznego pakietu usług opiekuńczych. Interdyscyplinarne podejście w świadczeniu opieki środowiskowej nad seniorem jest zgodne z polityką senioralną i stwarza możliwości dalszego funkcjonowania seniora w jego środowisku domowym. Nowe spojrzenie na konstruowanie i funkcjonowanie opieki społecznej względem seniorów zmierza w kierunku stworzenia zintegrowanego modelu opieki, który opiera się na idei współpracy wielu podmiotów oraz koordynacji ich działań przez sektor państwowy. W artykule podkreślone jest także znaczenie opiekuna nieformalnego, czyli rodzinnego, jako osoby, która w największym stopniu sprawuje opiekę nad najbliższym członkiem rodziny.
 
Publisher Lodz University Press
 
Date 2019-09-13
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3864
10.18778/0208-6018.343.01
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Vol 4 No 343 (2019); 7-19
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Tom 4 Nr 343 (2019); 7-19
2353-7663
0208-6018
 
Language pol
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3864/5346
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library