Boes Skov I udgravningsberetning (excavation report)

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Boes Skov I udgravningsberetning (excavation report)
 
Creator Løvschal, Mette; Assistant professor, Department of Archaeology and Heritage Studies
Søndergaard, Louise
Vinter, Michael
 
Subject Excavation report
 
Description Efter prøveudgravningen af matrikel 2b blev der i juni 2016 foretaget udgravning af et system af oldtidsagre. Der blev foretaget udgravninger i skoven og på den nærliggende mark vest herfor, hvor et aktivitetsområde med flere gruber blev afdækket. Sammenlagt blev der åbnet et område på 398 m2. Aktivitetsområdet rummer flere keramikrige gruber, ildsteder samt en kogestensgrube. På baggrund af keramikken kan oldtidsagrene og grubekomplekset dateres til omtrent den samme periode: yngre bronzealder-førromersk jernalder med en koncentration i førromersk jernalder periode 1. Aktivitetsområdet er tegnet i 1:10 til 1:50, oversigtskortene er 1:75 til 1:250 og enkelte øvrige anlæg er tegnet i 1:20.  
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2018-02-06
 
Type Book
text
 
Format Digital
 
Identifier http://ebooks.au.dk/index.php/aul/catalog/book/247
ISBN-13
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
 
Coverage Southern Scandinavia
1000BC-AD200
Case-based
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library