РЕФЛЕКСИЈЕ СТУДЕНАТА АНГЛИСТИКЕ О МОТИВАЦИОНИМ ФАКТОРИМА У УЧЕЊУ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Forest Systems

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title РЕФЛЕКСИЈЕ СТУДЕНАТА АНГЛИСТИКЕ О МОТИВАЦИОНИМ ФАКТОРИМА У УЧЕЊУ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
 
Creator Бодрич, Радмила
 
Subject
мотивација, енглески као страни језик, универзитетски ниво, рефлексије, анкетно истраживање.
 
Description Мотивација је један најзначајнијих афективних фактора у настави страних језика. Она представља покретачку снагу за развијање и истрајавање у дугом и сложеном процесу овладавања страним језиком. Има много научних студија у области психологије мотивације које се баве мотивацијом у различитим контекстима учења. Међутим, нема много свеобухватних и коначних анализа мотивације у учењу страних језика управо због њене динамичности, ситуационе сложености процеса учења страног језика и широког спектра мотива који модификуjу учениково понашање. Циљ овог рада је да испита мишљења студената англистике о факторима који утичу на подстицање и одржавање мотивације за учењем енглеског језика током основних студија. Резултати спроведеног анкетног истраживања на узорку од 96 студената треће и четврте године англистике указују да на мотивацију студената утичу различити унутрашњи и спољашњи фактори. Њих треба узети у обзир приликом организације наставног рада због стварања још стимулативнијег окружења као основе за повећавање и одржавање нивоа мотивације и креативности студената.
 
Publisher Филозофски факултет / Faculty of Philosophy
 
Contributor
 
Date 2020-02-05
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://philologiamediana.com/index.php/philologiamediana/article/view/583
 
Source PHILOLOGIA MEDIANA; No 11 (2019): PHILOLOGIA MEDIANA 11 (2019)
PHILOLOGIA MEDIANA; No 11 (2019): PHILOLOGIA MEDIANA 11 (2019)
2620-2794
1821-3332
 
Language eng
 
Relation http://philologiamediana.com/index.php/philologiamediana/article/view/583/pdf
 
Rights Copyright (c) 2020 PHILOLOGIA MEDIANA
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library