Torskov udgravningsrapport (excavation report)

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Torskov udgravningsrapport (excavation report)
 
Creator Vinter, Michael
Nielsen, Nina Helt
Løvschal, Mette; Assistant professor, Department of Archaeology and Heritage Studies
 
Subject Late prehistoric field systems; sampling; chronology
 
Description Som en del af et forskningsprojekt om marksystemerne fra 1. årtusinde f.v.t., som i litteraturen oftest benævnes oldtidsagre, gennemførtes i august 2015 en mindre undersøgelse af forekomsten i Torskov i Århus (figur 1). Formålet var primært, at tilvejebringe materiale til OSL-datering til afklaring af, hvor lang tid opbygningen af terrassekanter og skelvolde er foregået over. Desuden blev der indsamlet materiale til 14C- datering, ICP-MS-analyse og mikromorfologi til belysning af dyrkningsaktiviteterne.
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2018-01-09
 
Type Book
Text
 
Format Digital
 
Identifier http://ebooks.au.dk/index.php/aul/catalog/book/242
ISBN-13
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
 
Coverage Eastern Jutland
1000BC - AD200

 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library