Polish warrior. An example of a Polish man – myth or reality?

Estudos

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Polish warrior. An example of a Polish man – myth or reality?
Polak-wojownik. Wzorzec polskiego mężczyzny – mit czy rzeczywistość?
 
Creator Olejnik, Karol
 
Description The article approaches the culture problem between myths about extraordinary bravery of Polish men and the historical facts which are different from this stereotype. This article focuses on the roots of the myth and its permanent place in Polish culture.
Artykuł dotyczy kwestii o charakterze kulturowym. Jest próbą konfrontacji mitu o szczególnej waleczności Polaków z rzeczywistością historyczną, która od tego stereotypu jest odległa. Ponadto rozważania dotyczą przyczyn ukształtowania się takiego mitu i jego stałej obecności w kulturze narodowej Polaków.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2019-09-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Recenzowany artykuł
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/historica/article/view/5579
10.18778/0208-6050.103.02
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica; No 103 (2019): Oblicza wojny. Ludzie wojny od średniowiecza po współczesność; 13-26
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica; Nr 103 (2019): Oblicza wojny. Ludzie wojny od średniowiecza po współczesność; 13-26
2450-6990
0208-6050
 
Language pol
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/historica/article/view/5579/5252
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library