NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH ĐIỆN CỰC BẰNG GRAPHEN OXIDE DẠNG KHỬ ĐỂ XÁC ĐỊNH ACID ASCORBIC, PARACETAMOL VÀ CAFFEIN

Hue University Journal of Science: Natural Science

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH ĐIỆN CỰC BẰNG GRAPHEN OXIDE DẠNG KHỬ ĐỂ XÁC ĐỊNH ACID ASCORBIC, PARACETAMOL VÀ CAFFEIN
 
Creator Toàn, Trần Thanh Tâm
Trí, Trần Minh
Phong, Nguyễn Hải
 
Subject Hóa Phân tích
simultaneous, acid ascorbic, paracetamol, caffeine, electrochemical reduce graphene oxide.
 
Description Graphene oxide (GO) được khử bằng điện hóa (ERGO/GCE) trên bề mặt điện cực glassy carbon (GCE). Với điều kiện đã tối ưu, phương pháp DP-ASV được sử dụng để phân tích đồng thời ascorbic acid, paracetamol và caffeine với khoảng tuyến tính là 20-459 µM,  4-91 µM, 20-441 µM, giới hạn phát hiện (3Sy/x/b) (LOD) là 3,71; 1,68; 2,45 µM và giới hạn định lượng (LOQ) là 11,1; 5,03; 7,34 µM tương ứng của ascorbic acid (AA), paracetamol (PAR) and caffeine (CAF). 
 
Publisher Hue University
 
Contributor T.S Nguyễn Hải Phong, Đại học Khoa học Huế
 
Date 2017-12-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Phân tích điện hóa

 
Identifier http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/4560
10.26459/hueuni-jns.v126i1D.4560
 
Source Hue University Journal of Science: Natural Science; Vol 126, No 1D (2017): Hue University Journal of Science: Natural Science; 139-149
Khoa học Tự Nhiên; Vol 126, No 1D (2017): Hue University Journal of Science: Natural Science; 139-149
1859-1388
1859-1388
10.26459/hueuni-jns.v126i1D
 
Language vi
 
Relation http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/downloadSuppFile/4560/349
http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/downloadSuppFile/4560/350
 
Coverage Thừa Thiên Huế
12.10.2017
Điện cực biến tính bằng graphene oxide
 
Rights Copyright (c) 2017 Hue University Journal of Science: Natural Science
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library