Les arts a escena: l’experiència del Teatre de Natura

Matèria. Revista internacional d'Art

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Les arts a escena: l’experiència del Teatre de Natura
The arts on stage: the experience of Teatre de Natura (Nature Theatre)
 
Creator Sala, Teresa-M.
 
Subject Història de l'art; arts escèniques; modernisme
Gesamtkunstwerk (obra d’art total), Modernisme, arts escèniques, sinestèsies, literatura, música, escenografia, Teatre de Natura, Adrià Gual, Ignasi Iglésias, Apel·les Mestres
Gesamtkunstwerk, Modernisme, Arts, Literature, Music, Scenography, Teatre de Natura, Adrià Gual, Ignasi Iglésias, Apel·les Mestres
 
Description Dins del moviment simbolista a Catalunya, Adrià Gual, Apel·les Mestres, Santiago Rusiñol i altres modernistes van seguir l’ideal de l’època de la Gesamtkunst (obra d’art total). Tots aquests creadors van transitar per la plàstica, la poesia i les arts escèniques, les quals no es poden entendre sense la música. Amb el projecte del Teatre líric català d’Enric Morera, que va comptar amb altres compositors, com Enric Granados i Jaume Pahissa, o l’experiència del Teatre Íntim de Gual, pretenien construir un veritable espectacle popular modern. Entre 1910 i 1914, l’anomenat Teatre de Natura és la simbiosi que ha de tenir lloc entre l’intèrpret i l’espectador.En aquest article partim del que s’ha dit fins ara sobre el tema i, oferint nous continguts, plantegem alguns elements d’anàlisi a partir de les obres Canigó de Jacint Verdaguer, Flors de Cingle d’Ignasi Iglésias i Rondalla bosquetana. La viola d’or d’Apel·les Mestres.
Within the Symbolist movement in Catalonia, Adrià Gual, Apel·les Mestres, Rusiñol and other Modernista followed the contemporary ideal of the time of Gesamtkunstwerk. All these creators worked in fine arts, poetry and performing arts, which necessarily involved music. With the Catalan Enric Morera’s Lyric Theatre project, other composers such as Enric Granados and Jaume Pahissa, or Gual’s Teatre Íntim, for example, all of them tried to create a Modern popular spectacle. Between 1910 and 1914, the so-called Theatre of Nature saught to exploit the symbiosis that could occur between the performer and the audience.In this article we start with the existing discourse and offer new content, and consider some elements of analysis from the works Canigó by Jacint Verdaguer, Flors de Cingle by Ignasi Iglésias and Rondalla bosquetana. La viola d’or by Apel·les Mestres.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor

 
Date 2017-12-22
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/view/17430
10.1344/Materia2017.12.5
 
Source Matèria. Revista internacional d'Art; No 12 (2017); 113-128
Matèria. Revista internacional d'Art; No 12 (2017); 113-128
2385-3387
1579-2641
 
Language cat
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/view/17430/23292
http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/downloadSuppFile/17430/2612
/*ref*/<p>ALOMAR, Gabriel, «El futurisme», <em>L’Avenç</em>, 1905p. 31-32.</p><p>ALOMAR, Gabriel, «El teatre de naturalesa», <em>L’Esquella de la Torratxa</em>,<em> </em>1.706, Barcelona, 8 de setembre de 1911, p. 562.</p><p>ALOMAR, Gabriel, «L’estètica arbitrària» II, <em>El Poble Català</em>, Barcelona,10-V-1906.</p><p>AVIÑOA, Xosé, <em>Jaume Pahissa: un estudi biogràfic i crític</em>, Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 1996.</p><p>B. «Teatro de la Naturaleza. En la Garriga. Estreno de Flors de Cingle, de I. Iglésias», <em>Diario de Barcelona</em>, núm. 247, Barcelona, 4-9-1911.</p><p>BARNILS, Josep Maria, <em>Figueras, cien años de ciudad</em>, Premi literari Societat Coral Erato, 1974.</p><p>BATLLE, Carles, <em>Adrià Gual (1891-1902): per un </em><em>teatre</em><em> simbolista</em>, Barcelona, Curial, 2001.</p><p>BATLLE i JORDÀ, Carles, BRAVO, Isidre, COCA, Jordi, <em>Adrià Gual. Mitja vida de Modernisme</em>,<em> </em>Barcelona, Diputació de Barcelona-Àmbit serveis editorials, 1992</p><p>BERGER, John<em>, Modos de ver</em>,<em> </em>Barcelona, Gustavo Gili, 2000 (1974).</p><p>BERTOUY, Edouard, <em>Castelbon de Beauxhostes. L’âge d’or du spectacle lyrique aux arènes de Béziers, </em>Éditions du Mont, 2007.</p><p> </p><p>BRAVO, Isidre, «L’espai de les imatges. Escenografia», p. 162, És un capítol de <em>L’escenografia catalana</em>, Diputació de Barcelona, 1986.</p><p> </p><p>CASTELLANOS, Jordi, «Dolor, renúncia i mort: el misteri de l’amor», <em>Els Marges</em>, 93, Hivern 2011, Barcelona, p. 62-70.</p><p>COCA, Jordi, «Els simbolistes i Wagner» a «Introducció», <em>Quatre variacions sobre la mort. La intrusa, Els cecs/Interior/La mort de Tintagile<ins cite="mailto:N%C3%9ARIA%20GARCIA" datetime="2017-08-20T19:27">s</ins> de Maurice Maeterlinck</em>,<em> </em>Barcelona, Biblioteca Teatral-Institut del Teatre-Ed. del Mall, 1984.</p><p>«Cooperadores de Ignacio Iglesias en el Teatre de la Naturalesa», <em>La Actualidad</em>, núm. 266. Barcelona, 5-9-1911.</p><p>«Crónica general», <em>El Empordanès</em>, 31 de març de 1910.</p><p>«El poema Canigó en escena», <em>La Hormiga de Oro</em>, 18 de juny de 1910.</p><p>«En la Garriga. Estreno de <em>Flors de Cingle</em>», <em>La Tribuna</em>. Barcelona, 4-9-1911.</p><p>F. «Teatro de la Naturaleza». [Propera estrena de <em>Flors de Cingle</em>]. «En la Garriga. Flors de Cingle», <em>Las Notícias</em>, Barcelona, 4-9-1911.</p><p>«Flors de Cingle» en la Garriga, <em>La Publicidad</em>, Barcelona, 4-9-1911.</p><p>GONZÁLEZ, Palmira, <em>Els anys daurats del cinema clàssic a Barcelona (1906-1923)</em>, Publicacions de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i Edicions 62, Barcelona, 1987.</p><p>GUAL, Adrià, «El teatre popular», <em>Joventut</em>, III, 1901, p.309.</p><p>GUAL, Adrià, <em>Mitja vida de teatre: memòries</em>, Barcelona, Aedos, 1957.</p><p>JORDÀ, Josep M., «Teatro de la Naturaleza. La representación de <em>Flors de Cingle</em>», <em>La Tribuna</em>, Barcelona, 1-9-1911.</p><p>L. L. «Teló enlaire. “Flors de Cingle” a la Garriga», <em>L’Esquella de la Torratxa</em>, Barcelona, 1-9-1911.</p><p>MADRID, Juan Carlos de la, <em>Primeros tiempos del cinematógrafo en España</em>,<em> </em>Oviedo, Universidad de Gijón, 1996.</p><p>MINGUET, Joan M., «La “Sala Mercè” de Lluís Graner (1904-1908): un epígon del Modernisme?», <em>D’Art. Revista del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona</em>, núm. 14, III/1988, p. 99-114.</p><p>PERRONE, Raffaela, <em>Espacio teatral y escenario urbano. Barcelona, entre 1840 y 1923 </em>(tesi doctoral presentada a la Universitat Pompeu Fabra, maig, 2011).</p><p>RABASEDA, Joaquim, <em>Jaume Pahissa. Un cas d’anàlisi musical</em>,<em> </em>tesi doctoral dirigida per Francesc Cortès, Universitat Autònoma, 2006.</p><p><em>Richard Wagner i Adrià Gual. Els plafons perduts de l’Associació Wagneriana</em>, exposició comissariada per Lourdes JIMÉNEZ, Museu d’Història de Catalunya, 2013.</p><p>ROBÍ, «El “Canigó” a Figueres. Notes d’un carnet», <em>Diario de Gerona</em>, 14 de juny de 1910.</p><p>SOLDEVILA, Llorenç, «Fortuna musical i dramatúrgica de <em>Canigó,</em> de Jacint Verdaguer», <em>Anuari Verdaguer</em> 19, 2011, p. 499-501.</p><p><em>Teatre de Natura. Canigó</em>, llibret, conservat a la Biblioteca de Catalunya, Barcelona-Figueres, 1910.</p><p>«Teatro de la Naturaleza en La Garriga», <em>La Prensa</em>, Barcelona, 2-9-1911.</p><p>TINTORER, Emilio, «Semana teatral. En el principal <em>La viola d’or, rondalla bosquetana</em>, en tres actos de Apel·les Mestres», <em>La Publicidad</em>, Barcelona [10-1914].</p><p>Vilardell, Laura, <em>La recepció de Canigó, de Jacint Verdaguer, a Barcelona, València, Mallorca i Madrid (1886-1936)</em>, tesi doctoral, Universitat de Vic, 2013.</p><p>VIÑAS, Francesc, «El Teatre de la Natura: els modernistes a la Garriga», <em>Lauro</em>, número 13, 1997.</p>
 
Rights Copyright (c) 2017 Teresa-M. Sala Garcia
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library