Dues notes sobre la producció de tapissos a la Catalunya medieval

Matèria. Revista internacional d'Art

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Dues notes sobre la producció de tapissos a la Catalunya medieval
Two notes on tapestry production in medieval Catalonia
 
Creator Vidal Franquet, Jacobo
 
Subject
Joan Falsison, art gòtic, art medieval, tapisseria
Joan Falsison, Gothic Art, Medieval Art, Tapestries
 
Description La historiografia de l’art medieval hispànic havia tendit a considerar que no hi havia hagut producció local de tapissos figurats a la península Ibèrica. Aquest article pretén demostrar que aquesta producció sí que va existir. En una primera part s’aporten un seguit de documents inèdits sobre l’activitat de Joan Falsison, un mestre francès que va instal·lar el seu obrador a Barcelona i a Tortosa a mitjan segle xv. En la segona, es proposa la possibilitat de relacionar un tapís conservat a Nova York, habitualment vinculat amb els Països Baixos del Sud, amb un altre obrador establert a Catalunya.
The historiography of medieval Hispanic art has tended to consider that there had been no local production of figured tapestries on the Iberian Peninsula. This article aims to demonstrate that this production did exist. In the first part, a series of unpublished documents on the activity of John Falsison, a French master who set up workshops in Barcelona and Tortosa in the middle of the fifteenth century, are commented upon. The second part proposes the possible relationship of a relating a tapestry preserved in New York, usually linked with the South Netherlands, with another workshop established in Catalonia.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor HAR2013-46400-P

 
Date 2017-12-22
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/view/17198
10.1344/Materia2017.12.1
 
Source Matèria. Revista internacional d'Art; No 12 (2017); 29-47
Matèria. Revista internacional d'Art; No 12 (2017); 29-47
2385-3387
1579-2641
 
Language cat
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/view/17198/23277
http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/downloadSuppFile/17198/1917
http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/downloadSuppFile/17198/1918
http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/downloadSuppFile/17198/1919
http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/downloadSuppFile/17198/1920
http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/downloadSuppFile/17198/1921
http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/downloadSuppFile/17198/2238
http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/downloadSuppFile/17198/2605
/*ref*/<p>CORNUDELLA, Rafael, «Obres i artistes de França i dels Països Baixos a Catalunya al voltant de 1400. Manuscrits il·luminats, pintura sobre fusta, vitralls, brodats i tapissos», <em>Catalunya 1400. El Gòtic Internacional</em>, Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2012, p. 25-37.</p><p>DURAN i SANPERE, Agustí, «De com començaren a fabricar-se belles tapisseries a Barcelona», <em>Revista de Catalunya</em>, I, 1924, p. 353-361.</p><p>GIRONA LLAGOSTERA, Daniel,  «Itinerari del rey en Martí», <em>Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans</em>, 1913-1914, p. 515-654.</p><p>GUDIOL i CUNILL, Josep, «Per la història de la tapisseria a Catalunya», <em>Pàgina artística de la Veu de Catalunya</em>, 1918.</p><p>HERRERO CARRETERO, Concha, «La tapicería figurada en los reinos hispanos. El duque de Lerma, modelo de mecenas cortesano», <em>El arte de la tapicería en la Europa del Renacimiento. I Seminario Internacional sobre Tapicería y Artes Textiles</em>, Lleida, Universitat de Lleida, 2012, p. 121-131.</p><p>HERRERO CARRETERO, Concha, <em>Tapices de Isabel la Católica, orígenes de la colección real española</em>, Madrid, Patrimonio Nacional, 2004.</p><p>LLOMPART, Gabriel, «Bordadores medievales en Mallorca», <em>Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana</em>, 37, 1978, p. 201-230.</p><p>MARTÍN i ROS, Rosa Maria, «Teixits, brodats i tapissos i el mecenatge eclesiàstic a Catalunya (s. XV-XVI)», <em>El arte de la tapicería en la Europa del Renacimiento</em>. <em>I Seminario Internacional sobre Tapicería y Artes Textiles</em>, Lleida, Universitat de Lleida, 2012, p. 15-31.</p><p>MIRALPEIX, Marta, <em>Importació d’obres artístiques dels Països Baixos del Sud a Catalunya durant els segles XV i primera meitat del XVI</em>, Memòria justificativa de recerca de les beques predoctorals per a la formació de personal investigador, AGAUR, Barcelona, 2011, p. 34.</p><p>MIRALPEIX, Marta, «Productes artístics importats de Flandes a la Corona d’Aragó a l’Edat Mitjana», <em>Barcelona Quaderns d’Història</em>, 21, 2014, p. 199-212.</p><p>OLIVAR, Marçal, <em>Els tapissos francesos del rei en Pere el Cerimoniós</em>, Barcelona, Manuel Barbié, 1986.</p><p>SANPERE i MIQUEL, Salvador, <em>Los cuatrocentistas catalanes</em>, Barcelona, L’Avenç, 1906.</p><p>SMIT, Hillie, «Flemish Tapestry Weavers in Italy c. 1420-1520. A survey and analysis of the activity in various cities», Guy DELMARCEL (ed.), <em>Flemish Tapestry Weavers Abroad. Emigration and the Founding of Manufactories in Europe</em>, Leuven, Leuven University Press, 2002, p. 113-130.</p><p>STOJAK, Ivana, <em>La sederia a Barcelona al segle XV</em>, tesi doctoral inèdita, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2013.</p><p>TRENCHS, Josep, <em>Documents de cancelleria i de mestre racional sobre la cultura catalana medieval</em>, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2011.</p><p>VIDAL, Jacobo, «De París, Brussel·les i Arràs: mestres tapissers a la Corona d’Aragó medieval», Rosa Terés (ed.), <em>Catalunya i l’Europa septentrional a l’entorn de 1400. Circulació de mestres, obres i models artístics</em>, Roma, Viella, 2016, p. 163-196.</p><p>VIDAL, Jacobo, «El centro de producción de tapices de Tortosa (ca. 1425-1493/1513)», <em>Ars longa</em>, 16, 2007, p. 23-38.</p><p>VIDAL, Jacobo, «El tapís del Sant Sopar», <em>L’art gòtic a Catalunya. Arts de l’objecte</em>, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2008, p. 402-404.</p><p>VIDAL, Jacobo, «La producció de draps de ras a la Tortosa medieval», <em>Art i Cultura</em>. <em>Història de les Terres de l’Ebre</em>, V, Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, 2010, p. 115-118.</p><p>VIDAL, Jacobo, «“pus hic ha bon maestre”. Notícia i doble hipòtesi sobre la producció de draps de ras a Tortosa en el terç central del segle xv», <em>Recerca</em>, 7, 2003, p. 69-86.</p><p>YARZA, Joaquín, MELERO, Marisa, <em>Arte Medieval</em>, II, Madrid, Historia 16, 1996.</p><p> </p>
 
Rights Copyright (c) 2017 Jacobo Vidal Franquet
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library