El Palau de l’Electricitat. Pere Falqués i la construcció de la Central Vilanova de la Catalana de Electricidad

Matèria. Revista internacional d'Art

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title El Palau de l’Electricitat. Pere Falqués i la construcció de la Central Vilanova de la Catalana de Electricidad
The Palace of Electricity. Pere Falqués and the construction of the Vilanova power plant for the Catalana de Electricidad company
 
Creator Molet i Petit, Joan
 
Subject Història de l'Art; història de l'arquitectura
arquitectura industrial, Barcelona, segle xix, Pere Falqués, eclecticisme, electricitat
Industrial Architecture, Barcelona, 19th Century, Pere Falqués, Eclecticism, Electricity
 
Description Aquest article tracta de l’edifici de la Central Catalana de Electricidad, construït per Pere Falqués a Barcelona a finals del segle xix, el qual és concebut d’una manera molt diferent, donant una importància a l’aspecte estètic i simbòlic que no trobem en construccions contemporànies similars, com ara la central elèctrica del Paral·lel de l’empresa rival, la Compañía Barcelonesa de Electricidad, de línies senzilles.A més d’analitzar la complexa gènesi constructiva de l’edifici, volem destacar que Falqués hi conjuga els valors de funcionalitat amb la voluntat de crear una arquitectura que «expressi» el que significa l’electricitat com a paradigma de modernitat en el tombant de segle, i alhora que satisfaci la necessitat de representativitat de la nova companyia, entrant en competència amb els majestuosos edificis on s’havien instal·lat les seus corporatives d’altres empreses d’energia com ara la Compañía de Gas Lebon i la Catalana de Gas.
This article is focussed on the power plant building of the new electric company Catalana de Electricidad, built by the architect Pere Falqués in Barcelona in the late nineteenth century. This building was conceived in a very original way, as the aesthetic and symbolic aspects have an outstanding importance not seen in other similar buildings of that time, such as the power plant that the Compañía Barcelonesa de Electricidad had built in the Avinguda del Paral·lel a few years previously.Thus, we not only analyse the complex building process, but also highlight how Pere Falqués, the architect, was able to combine the functional and aesthetic aspects, with the aim of creating an architecture that expressed the meaning of electricity as a symbol of modernity at the end of the nineteenth century, and an architecture that fulfilled the new company’s necessity of representativeness, and that rivaled the monumental corporate buildings of the gas companies in the very centre of Barcelona.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor

 
Date 2017-12-22
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/view/17163
10.1344/Materia2017.12.4
 
Source Matèria. Revista internacional d'Art; No 12 (2017); 91-112
Matèria. Revista internacional d'Art; No 12 (2017); 91-112
2385-3387
1579-2641
 
Language cat
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/view/17163/23283
http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/downloadSuppFile/17163/1890
http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/downloadSuppFile/17163/1891
http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/downloadSuppFile/17163/1892
http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/downloadSuppFile/17163/1893
http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/downloadSuppFile/17163/1894
http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/downloadSuppFile/17163/1895
http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/downloadSuppFile/17163/1896
http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/downloadSuppFile/17163/1897
http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/downloadSuppFile/17163/1898
/*ref*/<p> </p><p> </p><p>ALAYO i MANUBENS, Joan Carles, <em>L’electricitat a Catalunya, de 1875 a 1935</em>, Lleida, Pagès Editors, 2007.</p><p>ARROYO HUGUET, Mercedes, <em>La industria del gas en Barcelona</em>, 1841-1933, Barcelona, Serbal, 1996.</p><p>B.P., «Fábrica de electricidad “La Catalana”. Arquitecto: D. Pedro Falqués y Urpí». <em>Arquitectura y construcción</em>, núm. 107, 1901, p. 233-235.</p><p>BARJAU, Santi, «Arquitectura, paisatge urbà i ordenances», <em>La formació de l’Eixample de Barcelona. Aproximacions a un fenòmen urbà</em>, Barcelona, Olimpíada Cultural/L’Avenç, 1990, p. 225-234.</p><p>CAPEL, Horacio, <em>Les tres xemeneies, implantació industrial, canvi tecnològic i transformació d’un espai urbà barceloní</em>, volum I, Barcelona, FECSA, 1994.</p><p>FOCHS, Pedro, «La Central Vilanova: reconvertir para conservar». A: <em>On</em>, núm. 35, 1978, p. 18-26.</p><p>LOZOYA, Antoni (ed.), <em>Hidroeléctrica de Cataluña. Central Vilanova</em>, Barcelona, Hidroeléctrica de Cataluña, 1982.</p><p>MOLET i PETIT, Joan, «La arquitectura ecléctica en la Exposición Universal de Barcelona de 1888: los proyectos de Pere Falqués», Immaculada Socias Batet, Dimitra Gkozgkou (coords.), <em>Nuevas contribuciones en torno al mundo del coleccionismo de arte hispánico en los siglos XIX y XX</em>, Gijón, Trea, 2013, p. 289-314.</p><p>PASCUAL i DOMÈNECH, Pere, <em>Los caminos de la era industrial. La construcción y la financiación de la red ferroviaria catalana (1843-98)</em>, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 1999.</p><p>ROGENT y PEDROSA, Francisco, <em>Arquitectura moderna de Barcelona</em>, Barcelona, Parera &amp; Cia, 1897.</p>
 
Rights Copyright (c) 2017 Joan Molet Petit
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library