Crònica d’un projecte d’educació plurilingüe. Un estudi de cas

Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Crònica d’un projecte d’educació plurilingüe. Un estudi de cas
 
Creator Pallarés Monge, Oriol; Dept. Did. Ll, Lit i CCSS, Universitat Autònoma de Barcelona
 
Subject Applied Linguistics, Language Teaching Methodology, CLIL
CLIL, tandem teaching, mathematics teaching, interactional learning, plurilingual education
 
Description ResumEls programes d’aprenentatge integrat de continguts i llengua (AICLE) estan guanyant terreny i nombrosos estudis els propugnen com els entorns més adequats per a l’aprenentatge de segones llengües a través de les àrees curriculars no etiquetades com a “de llengua”. Aquest article presenta la crònica documentada del desenvolupament d’un programa experimental AICLE que forma part d’un projecte d’investigació longitudinal, l’objectiu del qual és explorar des d’una perspectiva sociocultural el programa AICLE d’un centre de secundària de Barcelona, així com algunes de les opcions metodològiques adoptades pels docents per superar les dificultats que s’afegeixen quan es fa servir una llengua estrangera a l’aula de continguts. L’anàlisi de les dades provinents d’enregistraments de vídeo de l’aula, complementada amb el diari de camp del professor en el rol d’investigador en l’acció, a més d’entrevistes i grups de discussió amb els estudiants, mostra l’ús que aquests fan del complex dispositiu pedagògic que se’ls presenta per mitjà de les tasques i materials dissenyats ad hoc pel professorat que treballa en col·laboració.Paraules clau: Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE), tandem teaching,  didàctica de les matemàtiques, interacció i aprenentatge, educació plurilingüeAbstractContent and Language Integrated Learning (CLIL) programs are currently becoming widespread, and numerous studies advocate them as the most appropriate environment for second language learning through not specifically language-related curricular subjects.The present article includes a documented narrative of the development of an experimental CLIL program. The narrative is part of a longitudinal research project aiming at exploring from a sociocultural perspective the CLIL program implemented in a secondary school in Barcelona, together with some of the methodological approaches adopted by the teachers involved to negotiate the difficulties which arise when a foreign language is used as the medium of instruction in a content classroom.The analysis of the data obtained from video recordings of the classroom, complemented by the teacher’s field diary kept during his role of action researcher, as well as by interviews and teacher-moderated student discussion groups, reveals the use made by the students of the complex pedagogical device presented to them through the tasks and materials designed ad hoc by the collaboratively working teachers. Key words: Content and Language Integrated Learning (CLIL), tandem teaching, mathematics in English, interaction and learning, multilingual education Resumen Los programas de aprendizaje integrado de contenidos y lengua (AICLE) están ganando terreno y numerosos estudios los propugnan como los entornos más adecuados para el aprendizaje de segundas lenguas a través de las áreas curriculares no etiquetadas como “de lengua”. Este artículo presenta la crónica documentada del desarrollo de un programa experimental AICLE que forma parte de un proyecto de investigación longitudinal, cuyo objetivo es explorar desde una perspectiva sociocultural el programa AICLE de un centro de secundaria de Barcelona, así como algunas de las opciones metodológicas adoptadas por los docentes para superar las dificultades que se añaden cuando se utiliza una lengua extranjera en el aula de contenidos. El análisis de los datos, utilizando grabaciones de vídeo del aula, complementada con el diario de campo del profesor en el rol de investigador en la acción, además de entrevistas y grupos de discusión con los estudiantes, muestra el uso que los alumnos hacen del complejo dispositivo pedagógico que se les presenta por medio de las tareas y materiales diseñados ad hoc por el profesorado que trabaja en colaboración.   Palabras clave: Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua (AICLE), tandem teaching, matemáticas en inglés, interacción y aprendizaje, educación plurilingüe 
 
Publisher Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials
 
Contributor
 
Date 2011-06-24
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avaluacions anònimes
Evaluaciones anónimas
Peer-Reviewed Article
Qualitatitive research

 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.uab.cat/jtl3/article/view/v4-n2-pallares
10.5565/rev/jtl3.377
 
Source Bellaterra: Journal of Teaching and Learning Language and Literature; Vol 4, No 2 (2011): May/June 2011: Monograph; 52-70
Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature; Vol 4, No 2 (2011): May/June 2011: Monograph; 52-70
Bellaterra: Journal of Teaching and Learning Language and Literature; Vol 4, No 2 (2011): May/June 2011: Monograph; 52-70
2013-6196
 
Language eng
 
Relation http://revistes.uab.cat/jtl3/article/view/v4-n2-pallares/402
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library