El camí de la tasca a l’activitat en un context AICLE

Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title El camí de la tasca a l’activitat en un context AICLE
 
Creator Tapias Nadales, Núria; Dept. Did. Ll, Lit i CCSS, Universitat Autònoma de Barcelona
 
Subject Applied Linguistics, Language Teaching Methodology, CLIL

 
Description Resum Estudi dut a terme dins de l’equip col·laboratiu CLIL-SI, sobre el treball en petit grup en una aula AICLE de ciències en anglès. Parteix d’una perspectiva sociocultural de l’aprenentatge, parant especial atenció a la distinció entre tasca (material proposat pel docent) i activitat (allò que els alumnes fan per a realitzar la tasca de manera comunicativa) que proposa la Teoria de l’Activitat. L’objectiu és comprendre millor la dinàmica de grup en el desenvolupament d’una tasca AICLE, i observar les instàncies d’integració de continguts i llengua, per la qual cosa es descriuen i categoritzen les activitats que fan els alumnes. Això pot ser d’utilitat per a la reflexió de la pràctica docent, així com la formació del professorat.   Paraules clau: AICLE, teoria de l’Activitat, tasca, treball en grup   Resumen Estudio realizado en el equipo de investigación colaborativa CLIL-SI, sobre el trabajo en pequeño grupo en una aula AICLE de ciencias en inglés. Parte de una perspectiva sociocultural del aprendizaje, prestando especial atención a la distinción propuesta por la Teoría de la Actividad entre tarea (material propuesto por el docente) y actividad (aquello que los alumnos hacen para realizar la tarea de manera comunicativa). Su objetivo es una mejor comprensión de la dinámica de grupo en el desarrollo de una tarea AICLE así como observar las instancias de integración de contenido y lengua, por lo que se describen y categorizan las actividades de los alumnos. Todo ello puede ser de utilidad para la reflexión de la práctica docente así como para la formación del profesorado. Palabras clave: AICLE, teoría de la Actividad, tarea, trabajo en grupo   Abstract This article deals with research carried out within the CLIL-SI collaborative research group, on small group in a CLIL classroom (Science in English). It starts from a Socio-cultural perspective on learning, emphasizing especially the distinction proposed by the Activity Theory between task (teacher designed material) and activity (what students do to carry out the proposed task communicatively). The aim of this research is to gain a better understanding of group work dynamics in task performance and to observe the integration of content and language learning events. For this purpose student’s activities are described and categorised. These results may be useful for reflecting upon teaching practice as well as teacher training. Keywords: CLIL, Activity Theory, tasks, group-work
 
Publisher Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials
 
Contributor
 
Date 2011-06-24
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avaluacions anònimes
Evaluaciones anónimas
Peer-Reviewed Article
CLIL, Activity Theory, tasks, group-work

 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.uab.cat/jtl3/article/view/v4-n2-tapias
10.5565/rev/jtl3.376
 
Source Bellaterra: Journal of Teaching and Learning Language and Literature; Vol 4, No 2 (2011): May/June 2011: Monograph; 37-51
Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature; Vol 4, No 2 (2011): May/June 2011: Monograph; 37-51
Bellaterra: Journal of Teaching and Learning Language and Literature; Vol 4, No 2 (2011): May/June 2011: Monograph; 37-51
2013-6196
 
Language eng
 
Relation http://revistes.uab.cat/jtl3/article/view/v4-n2-tapias/390
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library