La lectura compartida d’un àlbum sense text en una aula d'acollida

Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title La lectura compartida d’un àlbum sense text en una aula d'acollida
 
Creator Pérez Ventayol, Montserrat
 
Subject Didáctica de la literatura
Àlbum il•lustrat, alumnat nouvingut, aula d’acollida, lectura compartida, competència comunicativa oral
 
Description Resum: Els àlbums sense text poden ser un material molt adequat per fomentar les produccions orals en la llengua d’aprenentatge de l’alumnat nouvingut. La reconstrucció de la història a partir de les il·lustracions crea un espai propici per a l’elaboració de respostes interpretatives i, en el marc d’una dinàmica de lectura compartida entre tot el grup, es pot generar l’intercanvi i la discussió entre l’alumnat. Aquest article pretén mostrar com el format de lectura compartida d’un àlbum sense text constitueix un bon recurs per al desenvolupament de competències comunicatives en català d’un grup d’alumnes d’una aula d’acollida, ja que promou la participació a l’hora d’interpretar i de donar respostes al que passa a l’àlbum. Les conclusions es basen en un estudi realitzat en una aula d’acollida d’un institut de secundària de l’àrea metropolitana de Barcelona, en el qual un grup de nois i noies van discutir entorn de l’àlbum de El soldadito de plomo de Jörg Müller.  Paraules Claus: Àlbum il·lustrat, alumnat nouvingut, aula d’acollida, lectura compartida, competència comunicativa oral Resumen: Los álbumes sin texto pueden ser un material muy adecuado para fomentar las producciones orales en la lengua de aprendizaje del alumnado inmigrante. La reconstrucción de la historia a partir de las ilustraciones crea un espacio propicio para la elaboración de respuestas interpretativas y, en el marco de una dinámica de lectura compartida entre todo el grupo, se puede generar el intercambio y la discusión entre el alumnado. Este artículo pretende mostrar cómo el formato de lectura compartida de un álbum sin texto constituye un buen recurso para el desarrollo de competencias comunicativas en catalán de un grupo de alumnos inmigrantes, ya que promueve la participación a la hora de interpretar y dar respuestas a lo que ocurre en el álbum. Las conclusiones se basan en un estudio realizado en un aula de acogida de un instituto de secundaria del área metropolitana de Barcelona donde jóvenes discutían el álbum de El soldadito de plomo de Jörge Müller. Abstract: The use of picturebooks with only illustrations and no text have been proven to be an extremely useful way of encouraging oral production in the target language among immigrant students. Shared reading and reconstructing the story with the aid of the illustration allows for the creation of a space that favours the elaboration of interpretative answers and discussion within the class group, at the same time that it contributes to the exchange of knowledge between classmates. The present article shows that the shared reading of a picturebook without text constitutes an excellent resource to develop communicative competence in Catalan of a group of students in a whithdrawal class, due to the fact that it promotes participation when interpreting and comprehending the picturebook. Conclusions are drawn from a study carried on in a withdrawal class of a highschool in the Barcelona Metropolitan Area, where a group of teenagers were asked to discuss Jörg Müller’s picturebook, The Steadfast Tin Soldier.    
 
Publisher Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials
 
Contributor
 
Date 2010-10-03
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avaluacions anònimes
Evaluaciones anónimas
Peer-Reviewed Article
Análisis de discurso

 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.uab.cat/jtl3/article/view/v3-n2-perez
10.5565/rev/jtl3.215
 
Source Bellaterra: Journal of Teaching and Learning Language and Literature; Vol 3, No 2 (2010): November/December 2010; 98-114
Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature; Vol 3, No 2 (2010): November/December 2010; 98-114
Bellaterra: Journal of Teaching and Learning Language and Literature; Vol 3, No 2 (2010): November/December 2010; 98-114
2013-6196
 
Language eng
 
Relation http://revistes.uab.cat/jtl3/article/view/v3-n2-perez/209
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library