Into the Engine Room: An Inter-University Literature-Teaching Project Focussing on Narrative

Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Into the Engine Room: An Inter-University Literature-Teaching Project Focussing on Narrative
 
Creator Owen, David; Department of English and German Studies, Area of English Literature, Faculty of Philosophy & Arts
Font, Carme; Universitat Autònoma de Barcelona
Gimeno Pahissa, Laura; Universitat Autònoma de Barcelona
Pividori, Cristina; Universitat Autònoma de Barcelona
 
Subject Literature Teaching Methods
teaching, literature, narrativity, inter-university, MQD
 
Description Abstract This article sets out the objectives, approaches and organisational development of a still on-going inter-university literature-teaching project entitled ‘Between the Lines: Comprehensive Reading of Literary Texts in a Foreign Language’, which was awarded a two-year grant by the Catalan Agency for the Management of University and Research Grants, AGAUR (MQD 00121). As a means of countering students’ excessive concern with essentially superficial aspects of literary texts and in order to facilitate their understanding of more complex textual issues, this project has systematically emphasised the issue of narrativity in literature teaching, thereby also helping students to approach their subject in a more technically sophisticated way in keeping with the demands of their degree. The article discusses the various phases of the project’s implementation, with reference to the underlying problem that gave impetus to the initiative, as well as setting out its provisional conclusions. Keywords: teaching, literature, narrativity, inter-university, MQD Resum Aquest article descriu els objectius, l’enfocament i l’organització d’un projecte interuniversitari de Millora de la Qualitat Docent (MQD 00121) en l’àmbit de la literatura titulat ‘Between the Lines: Comprehensive Reading of Literary Texts in a Foreign Language’ (‘Entre línies: lectura exhaustiva de textos literaris en llengua estrangera’) atorgat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Per tal de contrarestar l’excessiva focalització dels nostres estudiants en aspectes essencialment superficials dels textos literaris i poder facilitar la seva comprensió d’elements textuals més complexos, aquest projecte ha emfatitzat sistemàticament la qüestió de la narrativitat en l’ensenyament de la literatura ajudant així als nostres estudiants a apropar-se a les assignatures d’una manera més sofisticada i tècnica d’acord amb les exigències dels seus estudis universitaris. L’article presenta les diferents fases d’implementació del projecte tot fent referència al problema fonamental que va motivar la iniciativa i ofereix unes conclusions provisionals. Paraules clau: ensenyament, literatura, narrativitat, interuniversitari, MQD Resumen Este artículo describe los objetivos, enfoques y desarrollo del proyecto interuniversitario titulado “Entre líneas: Lectura comprensiva de textos literarios en lengua extranjera” financiado por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de la Investigación (MQD 00121) y destinado a la mejora de la calidad docente en el ámbito de la enseñanza de la literatura. Con el objetivo de contrarrestar el excesivo interés que nuestros alumnos han manifestado por aspectos esencialmente superficiales de los textos literarios y de facilitar la comprensión de cuestiones textuales más complejas, este proyecto ha priorizado sistemáticamente la cuestión de la narratividad en la enseñanza de la literatura, lo que ha ayudado a los alumnos a acercarse a la asignatura a través de técnicas más sofisticadas de acuerdo con las exigencias de sus estudios de grado. El artículo analiza las diferentes fases de ejecución del proyecto en relación con el problema de fondo que ha impulsado la iniciativa y avanza hacia algunas conclusiones provisionales. Palabras clave: enseñanza, literatura, narratividad, interuniversitario, MQD
 
Publisher Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials
 
Contributor Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
 
Date 2012-12-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Commissioned
Surveys, Qualitative & Quantitative Analysis
Articles convidats
Artículos invitados

 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.uab.cat/jtl3/article/view/v5-n4-owen-font-gimeno
10.5565/rev/jtl3.485
 
Source Bellaterra: Journal of Teaching and Learning Language and Literature; Vol 5, No 4 (2012): November/December 2012; 1-19
Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature; Vol 5, No 4 (2012): November/December 2012; 1-19
Bellaterra: Journal of Teaching and Learning Language and Literature; Vol 5, No 4 (2012): November/December 2012; 1-19
2013-6196
 
Language eng
 
Relation http://revistes.uab.cat/jtl3/article/view/v5-n4-owen-font-gimeno/541
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library