First-year students' conflicts during their construction of an academic identity in English as a foreign language: Implementing Cultural-Historical Activity Theory

Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title First-year students' conflicts during their construction of an academic identity in English as a foreign language: Implementing Cultural-Historical Activity Theory
 
Creator Oliva-Girbau, Angels; Dept. Did. Ll, Lit i CCSS, Universitat Autònoma de Barcelona
 
Subject Applied Linguistics, Education, Writing
Activity systems, Cultural Historical Activity Theory, academic genres, academic identity, context
 
Description Abstract This paper constructs a theoretical framework  that views academic writing from a context-based perspective.   The shift  from text to context results from implementating the  concept of activity system into the academic community, envisioning academia as the sum of the interactions among its  components (users, tools, goals and results), which was applied into an instrumental English course for first-year students through reflective activities that promoted awareness and discussion of the components of the academic community during students'  inititiation. We analyse the results of the first one of these activities, a questionnaire students answered as part of the classwork. Their replies to this questionnaire show lack of awareness of the components of the academic activity system, one of the sources of the conflicts they experience during their initiation into the academy. Finally, we suggest a new approach to writing instruction that involves the convergence of research and instruction.Keywords: Activity systems, Cultural Historical Activity Theory, academic genres, academic identity, contextResum Aquest article construeix un marc teòric que presenta l'escriptura acadèmica des d'una perspectiva contextual. El pas de text a context prové de la implementació del concepte de sistema d'activitat a la comunitat acadèmica, tot reinterpretant-la com el conjunt d'interaccions entre els seus components (usuaris, eines, metes i resultats), aplicat a un curs instrumental d'anglès per alumnes de primer a través d'activitats reflexives per promoure la presa de consciència i el debat sobre els components de la comunitat acadèmica durant la iniciació dels estudiants. Analitzem els resultats de la primera d'aquestes activitats, un qüestionari que els alumnes van respondre durant la primera sessió. Les seves respostes mostren una manca de consciència dels components del sistema d'activitat acadèmic, font de conflictes durant la seva iniciació al sistema. Per acabar, suggerim un atansament a la didàctica de l'escriptura que superi la distància entre recerca i instrucció.Paraules clau: Sistemes d'activitat, Teoria de l'Activitat Històrico-Cultural, gèneres acadèmics, identitat acadèmica, contextResumen Este artículo presenta un marco teórico que conceptualiza la escritura académica desde una perspectiva contextual. El paso de texto a contexto es el resultado de la implementación del concepto de sistema de actividad a la comunidad académica, reinterpretándola como la suma de las interacciones entre sus componentes (usuarios, herramientas, metas y resultados), aplicada a un curso instrumental de inglés para alumnos de primer año a través de actividades reflexivas que promueven la conciencia y discusión de los componentes de la comunidad académica durante la inciación de los alumnos. Analizamos los resultados de la primera de estas actividades, un cuestionario que los alumnos responden como tarea de clase. Sus respuestas muestran falta de concienciación sobre los componentes del sistema académico de actividad, una de las fuentes de conflicto durante su iniciación en la universidad. Finalmente, proponemos un acercamiento a la enseñanza de la escritura en el que converjan la investigación y la instrucción.Palabras claves: Sistemas de actividad, Teoría de la Actividad Histórico-Cultural, géneros académicos, identidad académica, contexto
 
Publisher Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials
 
Contributor
 
Date 2011-10-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avaluacions anònimes
Evaluaciones anónimas
Peer-Reviewed Article
Activity Theory, Questionnaires

 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.uab.cat/jtl3/article/view/v4-n3-oliva-girbau
10.5565/rev/jtl3.421
 
Source Bellaterra: Journal of Teaching and Learning Language and Literature; Vol 4, No 3 (2011): August/September 2011; 38-52
Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature; Vol 4, No 3 (2011): August/September 2011; 38-52
Bellaterra: Journal of Teaching and Learning Language and Literature; Vol 4, No 3 (2011): August/September 2011; 38-52
2013-6196
 
Language eng
 
Relation http://revistes.uab.cat/jtl3/article/view/v4-n3-oliva-girbau/460
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library