TẠO DÒNG GENE MÃ HÓA NATTOKINASE TỪ CHỦNG BACILLUS SUBTILIS N05 CLONING OF A GENE ENCODING NATTOKINASE FROM BACILLUS SUBTILIS N05

Hue University Journal of Science: Natural Science

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title TẠO DÒNG GENE MÃ HÓA NATTOKINASE TỪ CHỦNG BACILLUS SUBTILIS N05 CLONING OF A GENE ENCODING NATTOKINASE FROM BACILLUS SUBTILIS N05
 
Creator Anh Thư, Nguyễn
 
Subject

 
Description Tóm tắt (tiếng Việt):Natto là một loại thực phẩm chức năng có giá trị đã được chứng minh là giúp phòng các bệnh tim mạch, tai biến. Hoạt chất chính trong natto là một subtilisin có tên gọi nattokinase (EC 3.4.21.62). Nattokinase do Bacillus subtilis natto, một loại vi khuẩn có lợi có mặt trong nhiều thực phẩm lên men tiết ra. Nattokinase hiện nay được sản xuất bằng phương pháp lên men lẫn công nghệ DNA tái tổ hợp. Trong nghiên cứu này chúng tôi báo cáo việc tạo dòng gene mã hóa nattokinase từ một chủng Bacillus subtilis N05 có hoạt tính protease mạnh được phân lập từ chế phẩm natto Nhật Bản nhằm phục vụ cho việc sản xuất nattokinase bằng công nghệ DNA tái tổ hợp. Gen mã hóa (N05) cho nattokinase là một đoạn DNA có kích thước 1147 nucleotide (Genbank accession No: KU341115) mã hóa cho một protein trưởng thành có kích thước xấp xỉ 27,7 kDa.Từ khóa: Bacillus subtilis, nattokinase, aprN, tạo dòng(tiếng Anh)Natto is a kind of functional food that is highly valued in Asia, and has been proved to significantly reduce the risk of cardiovascular accidents as well as cerebral stroke. The main bioactive component in natto is a kind of subtilisin called nattokinase (EC 3.4.21.62). Nattokinase is produced by various Bacillus subtilis natto strains, a beneficial bacterium that is present in many fermented foods. Currently nattokinase can be produced by traditional fermentation method or by recombinant DNA technology. In this research we report the cloning of a gene encoding nattokinase from Bacillus subtilis strain N05 that has previously been isolated from natto products of Japan. The enconding gene (N05, Genbank accession No:  KU341115) is 1147 bp long, encodes for a 27.7 kDa mature protein.Keywords: Bacillus subtilis, nattokinase, aprN, cloning
 
Publisher Hue University
 
Contributor
 
Date 2017-12-14
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Identifier http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/4398
10.26459/hueuni-jns.v126i1D.4398
 
Source Hue University Journal of Science: Natural Science; Vol 126, No 1D (2017): Hue University Journal of Science: Natural Science; 27-35
Khoa học Tự Nhiên; Vol 126, No 1D (2017): Hue University Journal of Science: Natural Science; 27-35
1859-1388
1859-1388
10.26459/hueuni-jns.v126i1D
 
Language vi
 
Relation http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/downloadSuppFile/4398/332
 
Coverage


 
Rights Copyright (c) 2017 Hue University Journal of Science: Natural Science
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library