CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA CLUSTER GERMANI PHA TẠP CROM Ở DẠNG CATION VÀ ANION GenCr ─/+(n=6-10)

Hue University Journal of Science: Natural Science

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA CLUSTER GERMANI PHA TẠP CROM Ở DẠNG CATION VÀ ANION GenCr ─/+(n=6-10)
 
Creator Minh, Nguyen Duc
 
Subject Hóa lý thuyết và hóa lý
Phiếm hàm mật độ; cluster cation; cluster anion; cấu trúc
 
Description Cấu trúc hình học và tính chất electron của cluster GenCr ─/+(n=6-10) được nghiên cứu bằng phương pháp phiếm hàm mật độ ở mức lý thuyết B3P86/6-311+G(d). Kết quả tính toán về cấu trúc cho thấy cluster GenCr ─ tạo cấu trúc lồng bền với n=10, trong khi đó, cluster GenCr + vẫn tồn tại cấu trúc hở. Quy luật hình thành của cluster là thay thế 1 nguyên tử Cr trong cluster Gen+1 bằng 1 nguyên tử Cr đối với cluster cation và cộng thêm 1 nguyên tử Ge vào cấu trúc bền nhất của cluster Gen-1Cr─ đối với cluster anion. Các thông số năng lượng như năng lượng liên kết trung bình, năng lượng phân ly, năng lượng vùng cấm, năng lượng ion hóa và ái lực electron được thảo luận một cách chi tiết. Phân tích mật độ electron cho thấy nguyên tử Cr mang điện tích dương đối với toàn bộ cluster cation và với cluster anion khi n≤8 còn khi n≥9 thì ngược lại.
 
Publisher Hue University
 
Contributor Trường Đại học Quảng Bình
 
Date 2017-11-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Identifier http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/4433
10.26459/hueuni-jns.v126i1D.4433
 
Source Hue University Journal of Science: Natural Science; Vol 126, No 1D (2017): Hue University Journal of Science: Natural Science; 113-124
Khoa học Tự Nhiên; Vol 126, No 1D (2017): Hue University Journal of Science: Natural Science; 113-124
1859-1388
1859-1388
10.26459/hueuni-jns.v126i1D
 
Language vi
 
Coverage


 
Rights Copyright (c) 2017 Hue University Journal of Science: Natural Science
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library