KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CHIM TRĨ ĐỎ KHOANG CỔ (Phasianus colchicus Linnaeus, 1758) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT TẠI THÀNH PHỔ HUẾ

Hue University Journal of Science: Natural Science

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CHIM TRĨ ĐỎ KHOANG CỔ (Phasianus colchicus Linnaeus, 1758) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT TẠI THÀNH PHỔ HUẾ
 
Creator Trung, Nguyễn Trần
 
Description Chim Trĩ đỏ khoang cổ (ĐKC) (Phasianus colchicus Linnaeus, 1758) được nuôi nhốt ở thành phố Huế từ sơ sinh đến 24 tuần tuổi. Chim được cho ăn bằng thức ăn tổng hợp Con cò (P221 và P222). Khối lượng cơ thể được cân vào mỗi cuối tuần. Sáu chim Trĩ ĐKC 24 tuần tuổi được chọn giết mổ để khảo sát thành phần thân thịt. Kết quả nghiên cứu cho thấy đến 24 tuần tuổi, tỷ lệ nuôi sống đạt 80%; khối lượng trung bình đạt 1296,18 g/con; sinh trưởng tuyệt đối: 7,45 g/con/ngày; sinh trưởng tương đối: 17,15%. Khối lượng cơ thể và sinh trưởng tuyệt đối của chim trống là cao hơn so với chim mái. Lượng thức ăn thu nhận là 48,01 g/con/ngày và mức tiêu tốn thức ăn cho một kg tăng trọng trung bình là 8,07 kg. Chim Trĩ ĐKC giết thịt lúc 24 tuần tuổi có tỷ lệ thân thịt đạt 76,42%; tỷ lệ thịt ngực đạt 19,38%;  tỷ lệ thịt đùi đạt 8,67% và tỷ lệ mỡ bụng là 0,98%.
 
Publisher Hue University
 
Contributor
 
Date 2017-09-12
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Identifier http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/4295
10.26459/hueuni-jns.v126i1A.4295
 
Source Hue University Journal of Science: Natural Science; Vol 126, No 1A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên; 185-195
Khoa học Tự Nhiên; Vol 126, No 1A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên; 185-195
1859-1388
1859-1388
10.26459/hueuni-jns.v126i1A
 
Language vi
 
Relation http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/downloadSuppFile/4295/323
 
Rights Copyright (c) 2017 HUJOS - Natural Science
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library