SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH SỰ PHÂN BỐ HÀM LƯỢNG VẬT CHẤT LƠ LỬNG TỪ ẢNH VỆ TINH LANDSAT 7 KHU VỰC VEN BIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Hue University Journal of Science: Natural Science

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH SỰ PHÂN BỐ HÀM LƯỢNG VẬT CHẤT LƠ LỬNG TỪ ẢNH VỆ TINH LANDSAT 7 KHU VỰC VEN BIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
 
Creator Cảnh, Phạm Xuân
Thạch, Nguyễn Ngọc
Hiệu, Nguyễn
Tuấn, Nguyễn Quang
Hằng, Bùi Thị
Nga, Nguyễn Thị Thúy
 
Subject

 
Description Hiện nay, máy đo phổ cầm tay được sử dụng nhiều trong các nghiên cứu thực nghiệm để xây dựng các bộ mẫu chìa khóa giải đoán ảnh viễn thám. Tuy nhiên, đo phổ phản xạ trong thực tế gặp rất nhiều khó khăn, một trong số đấy là sự thay đổi liên tục của năng lượng bức xạ mặt trời dẫn đến sai số trong các kết quả phân tích. Nghiên cứu này xác lập quy trình thực nghiệm đo phổ phản xạ trong phòng để tính toán hàm tương quan giữa giá trị phổ phản xạ và hàm lượng vật chất lơ lửng của nước biển khu vực ven biển thành phố Hải Phòng. Quy trình này loại bỏ được những sai số do sự thay đổi liên tục của năng lượng mặt trời. Kết quả nghiên cứu đã xác định được hàm lượng vật chất lơ lửng NTU (Nephelometric Turbidity Unit ) và tỉ số kênh NIR/Green (cận hồng ngoại/xanh lục), có tương quan tỉ lệ thuận với nhau theo hàm NTU = 3197 x (NIR/Green) – 511.37 với hệ tố tương quan r = 0.979. Áp dụng tính toán cho ảnh Landsat 7 chụp ngày 05/10/2009 thì hàm lượng vật chất lơ lửng của nước khu vực này có giá trị dao động từ 244 đến 981NTU phân bố tăng dần từ các của sông ra phía biển.
 
Publisher Hue University
 
Contributor
 
Date 2017-09-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/4118
10.26459/hueuni-jns.v126i1A.4118
 
Source Hue University Journal of Science: Natural Science; Vol 126, No 1A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên; 207-218
Khoa học Tự Nhiên; Vol 126, No 1A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên; 207-218
1859-1388
1859-1388
10.26459/hueuni-jns.v126i1A
 
Language vie
 
Relation http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/4118/235
http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/downloadSuppFile/4118/298
 
Coverage


 
Rights Copyright (c) 2017 Journal of Natural Science
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library