NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY SA NHÂN Ở HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Hue University Journal of Science: Natural Science

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY SA NHÂN Ở HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
 
Creator Phượng, Trương Thị Bích
Khánh, Thân Trọng Bảo
Tuấn, Nguyễn Đức
Liên, Nguyễn Thị Thu
Tân, Nguyễn Thị
 
Subject Khoa học tự nhiên
Cây dược liệu; chồi đỉnh; gốc thân; nhân giống in vitro; sa nhân
 
Description Cây sa nhân là một loài dược liệu quý, hiện đang được nhiều người quan tâm phát triển trồng nhằm tạo nguồn dược liệu. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả thí nghiệm nhân giống in vitro cây sa nhân (Amomum sp.) thu ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đỉnh sinh trưởng và gốc thân của cây tự nhiên được khử trùng bằng HgCl2 0,15% trong thời gian từ 15-18 phút, sau đó ngâm trong dung dịch nano bạc 40 ppm trong 12 phút. Đối với đỉnh chồi, thời gian khử trùng HgCl2 16 phút cho tỷ lệ mẫu sống cao nhất, đạt 40% và đối với gốc thân, thời gian khử trùng HgCl2 17 phút cho tỷ lệ mẫu sống cao nhất, đạt 42,86%. Mẫu được nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung riêng lẻ chất kích thích sinh trưởng (KTST) BAP, KIN (kinetin). Sau 4 tuần nuôi cấy, khả năng tái sinh chồi tốt nhất đạt được trên môi trường bổ sung BAP 2,0 mg/l (1,83 chồi/mẫu gốc thân và 2,75 chồi/mẫu chồi đỉnh bổ đôi) hoặc trên môi trường bổ sung kinetin 3,0 mg/l (1,60 chồi/mẫu gốc thân và 2,0 chồi/mẫu chồi đỉnh bổ đôi). Gốc thân in vitro được cấy lên môi trường nhân nhanh bổ sung riêng lẻ các chất kích thích sinh trưởng BAP và kinetin hoặc phối hợp BAP với NAA. Sau 10 tuần nuôi cấy, môi trường bổ sung BAP 1,0 mg/l cho số chồi lớn nhất đạt 9,83 chồi/mẫu. Chồi in vitro được cảm ứng rễ trên môi trường MS bổ sung NAA hay IBA. Rễ được cảm ứng tốt nhất trên môi trường MS có bổ sung 0,6 mg/l NAA cho số rễ cao nhất (7,17 rễ/chồi) và rễ phát triển nhanh về chiều dài trên môi trường bổ sung 0,4 mg/l IBA (3,89 cm). Cây con in vitro được huấn luyện thích nghi và trồng trên giá thể xơ dừa với tỷ lệ sống sót 94,44% sau 1 tháng và 72,22% sau 2 tháng.
 
Publisher Hue University
 
Contributor nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn sự tài trợ kinh phí của đề tài NCKH cấp Tỉnh của Tỉnh Thừa Thiên Huế
 
Date 2017-10-12
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Identifier http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/4450
10.26459/hueuni-jns.v126i1D.4450
 
Source Hue University Journal of Science: Natural Science; Vol 126, No 1D (2017): Hue University Journal of Science: Natural Science; 37-52
Khoa học Tự Nhiên; Vol 126, No 1D (2017): Hue University Journal of Science: Natural Science; 37-52
1859-1388
1859-1388
10.26459/hueuni-jns.v126i1D
 
Language vi
 
Coverage


 
Rights Copyright (c) 2017 Hue University Journal of Science: Natural Science
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library