THỰC TRẠNG SỰ THAY ĐỔI CỦA HỌA TIẾT ĐẦU KÈO TRONG HỆ THỐNG KẾT CẤU NHÀ RƯỜNG GỖ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Hue University Journal of Science: Natural Science

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title THỰC TRẠNG SỰ THAY ĐỔI CỦA HỌA TIẾT ĐẦU KÈO TRONG HỆ THỐNG KẾT CẤU NHÀ RƯỜNG GỖ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ
 
Creator Hiếu, Trần Đình
 
Description Họa sĩ Bửu Chỉ lúc sinh thời từng phát biểu: "Những nhu cầu cải biên trong kiến trúc của nhà rường Huế, dù để đáp ứng yêu cầu kinh doanh hay sở thích cá nhân, đều cần phải tôn trọng giá trị kiến trúc đặc trưng của nhà rường cổ, phải giữ cho được nét tinh hoa kiến trúc cùng phong cách tao nhã của một không gian Huế luôn tồn tại cùng nhà rường".[2]                Qua khảo sát trên 161 chi tiết chạm trổ đầu kèo ở các nhà rường gỗ trong tổng số 82 ngôi nhà, đã phát hiện ra chi tiết ở đầu kèo dường như là không thay đổi và có sự lặp lại ở hầu hết các ngôi nhà.                Nhóm đã nhìn nhận vấn đề và có sự khảo sát điều tra để đưa ra cái nhìn đúng hơn về sự thay đổi của họa tiết trên đầu kèo qua thời gian và hiện nay.                Vậy để phát huy giá trị kiến trúc có bản sắc của dân tộc đang có thể dần bị mất đi, để tìm ra những giá trị cốt lõi, hay là mong muốn được tìm lại hình thức nguyên bản của đầu kèo, cũng như ý nghĩa, hay tên gọi của nó, góp phần bảo tồn nét hoa văn cổ tinh tế của cha ông nói chung và nét đẹp của nhà rường Huế nói riêng.
 
Publisher Hue University
 
Contributor
 
Date 2017-11-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Identifier http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/4258
10.26459/hueuni-jns.v126i1D.4258
 
Source Hue University Journal of Science: Natural Science; Vol 126, No 1D (2017): Hue University Journal of Science: Natural Science; 95-111
Khoa học Tự Nhiên; Vol 126, No 1D (2017): Hue University Journal of Science: Natural Science; 95-111
1859-1388
1859-1388
10.26459/hueuni-jns.v126i1D
 
Language vi
 
Relation http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/downloadSuppFile/4258/319
 
Rights Copyright (c) 2017 Journal of Natural Science
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library