Експериментальне дослідження методу визначення рівня важливості об’єктів критичної інформаційної інфраструктури в галузі цивільної авіації

Ukrainian Information Security Research Journal

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Експериментальне дослідження методу визначення рівня важливості об’єктів критичної інформаційної інфраструктури в галузі цивільної авіації
Experimental study of method of determination the level of critical information infrastructure importance in the civil aviation
Экспериментальное исследование метода определения уровня важности объектов критической информационной инфраструктуры в области гражданской авиации
 
Creator Сидоренко, Вікторія Миколаївна; Національний авіаційний університет
Гнатюк, Сергій Олександрович; Національний авіаційний університет
Юдін, Олексій Юрійович; Державний науково-дослідний інститут спеціального зв'язку та захисту інформації
 
Subject Інформаційна безпека
критична інфраструктура; визначення рівня критичності; критична інформаційна інфраструктура; критичні авіаційні інформаційні системи; цивільна авіація
УДК 004.056.5 (045)
Information Security
critical infrastructure; level of criticality determining; critical information infrastructure; critical aviation information systems; civil aviation
UDC 004.056.5(045)
Информационная безопасность
критическая инфраструктура; определение уровня критичности; критическая информационная инфраструктура; критические авиационные информационные системы; гражданская авиация
УДК 004.056.5 (045)
 
Description Останнім часом у світі спостерігається тенденція до збільшення кількості надзвичайних подій різного роду. Щодня світові ЗМІ повідомляють про природні та техногенні катастрофи, збройні конфлікти, терористичні акти, важкі злочини, акти піратства, вчинені як злочинними організаціями, так і окремими особами. Все частіше в результаті таких подій жертвами стає велика кількість людей та завдається шкода життєво важливим для існування держав системам, об’єктам і ресурсам. З огляду на це, більшість  провідних держав світу стали приділяти увагу методам та засобам ідентифікації, систематизації та забезпечення безпеки об’єктів критичної інфраструктури, втрата або порушення нормального функціонування яких призведе до значних або навіть непоправних негативних наслідків для національної безпеки держави. Для застосування адекватних методів захисту важливим є попереднє визначення рівня важливості (критичності) об’єктів інформаційної інфраструктури держави у певній галузі. Враховуючи зазначене був розроблений метод визначення рівня важливості об’єктів критичної інформаційної інфраструктури держави в галузі цивільної авіації, який дозволяє проводити ранжування та оцінку рівня важливості критичних авіаційних інформаційних систем як за кількісними, так і за якісними параметрами. Продовженням дослідження стала розробка методики проведення експерименту, за допомогою якої перевірено адекватність реагування методу на зміну вхідних даних, що підтвердило можливість визначення рівня важливості критичних авіаційних інформаційних систем різних категорій: інформаційних систем аеронавігаційного обслуговування, бортових інформаційних систем повітряних суден та інформаційних систем авіакомпаній і аеропортів.
In recent times all over the world the number of different emergency situations was increased. Every day mass media informs about natural and man-caused disasters, weapon conflicts, acts of terrorism, global crimes, acts of piracy that were committed by both crime organizations and single offenders. Increasingly frequently as a result of these events many people falls a victim and also state critical importance systems and resources can be damaged. By this means most of world leader states have attended to methods and means of identifying, systematization and security assurance for critical infrastructure objects. Loss or operational breakdown of these objects can cause significant or irreparably damage for national security of the state. For adequacy security methods implementation it`s very important to determine the importance (criticality) level of state information infrastructure objects in some sector. In view of this the method of determination the level of the critical information infrastructure importance in the civil aviation was proposed and it gives a possibility to assess the importance level and rank critical aviation information systems both by both quantitative and qualitative parameters. Follow-up study contains proposed experimental technique and with help of this method adequacy was checked. It confirms ability to determine the importance level of different critical aviation information systems: information systems of air navigation service, aircraft board information systems, information systems of air companies and airports.
В последнее время в мире наблюдается тенденция к увеличению количества чрезвычайных событий различного рода. Ежедневно мировые СМИ сообщают о природных и техногенных катастрофах, вооруженных конфликтах, террористических актах, тяжких преступлениях, актах пиратства, совершенных как преступными организациями, так и отдельными лицами. Все чаще в результате таких событий жертвами становится большое количество людей и наносится вред жизненно важным для существования государств системам, объектам и ресурсам. Учитывая это, большинство ведущих стран мира стали уделять внимание методам и средствам идентификации, систематизации и обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, потеря или нарушение нормального функционирования которых приведет к значительным или даже непоправимым негативным последствиям для национальной безопасности государства. Для применения адекватных методов защиты важным является предварительное определение уровня важности (критичности) объектов информационной инфраструктуры государства в определенной области. Учитывая указанное был разработан метод определения уровня важности объектов критической информационной инфраструктуры государства в области гражданской авиации, который позволяет проводить ранжирование и оценку уровня важности критических авиационных информационных систем как по количественным, так и по качественным параметрам. Продолжением исследования стала разработка методики проведения эксперимента, с помощью которой проверено адекватность реагирования метода на смену входных данных, что подтвердило возможность определения уровня важности критических авиационных информационных систем различных категорий: информационных систем аэронавигационного обслуживания, бортовых информационных систем воздушных судов и информационных систем авиакомпаний и аэропортов.
 
Publisher National Aviation University
 
Contributor


 
Date 2017-06-26
 
Type


 
Format application/pdf
application/pdf
application/pdf
 
Identifier http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ZI/article/view/11766
10.18372/2410-7840.19.11766
 
Source Ukrainian Information Security Research Journal; Том 19, № 2 (2017); 155-172
Защита информации; Том 19, № 2 (2017); 155-172
Захист інформації; Том 19, № 2 (2017); 155-172
 
Language uk
 
Rights Authors who publish with this journal agree to the following terms: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
Авторы, публикующие в данном журнале, соглашаются со следующим: Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и предоставляют журналу право первой публикации работы на условиях лицензии Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.Авторы сохраняют право заключать отдельные контрактные договоронности, касающиеся не-эксклюзивного распространения версии работы в опубликованном здесь виде (например, размещение ее в институтском хранилище, публикацию в книге), со ссылкой на ее оригинальную публикацию в этом журнале.Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access).
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами: Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library