Мас-медіа як канал маніпулятивного впливу на суспільство

Ukrainian Scientific Journal of Information Security

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Мас-медіа як канал маніпулятивного впливу на суспільство
 
Creator Поліщук, Юлія Ярославівна; Національний авіаційний університет
Гнатюк, Сергій Олександрович; Національний авіаційний університет
Сєйлова, Нургуль Абадуллаєвна; Казахський національний дослідницький технічний університет ім. К.І. Сатпаєва
 
Subject Інформаційна безпека
інформаційно-психологічна безпека; маніпулятивний вплив; засоби масової інформації; мас медіа; методи інформаційно-психологічного впливу; вплив засобів масової інформації
УДК 004.738.5:159.943:159.923(045)
 
Description Інформація у руках невеликої групи людей може стати засобом тотального маніпулятивного впливу на свідомість як конкретних осiб, так і мас. Розвиток засобів масової інформацій (телебачення, Інтернет, радіо, преса тощо) значно спрощує цей процес. Методи маніпулювання свідомістю є предметом наукових досліджень, проте в літературі відсутнє систематизоване їх представлення – це ускладнює пошук та зменшує ефективність їх подальшого дослідження. Виходячи із цього, основною метою роботи є аналіз методів маніпулятивного впливу на суспільство за допомогою мас медіа. У статті проаналізовано існуючі дефініції терміну «маніпуляція» та сформульовано авторське тлумачення цього поняття. Також, проведено оцінку можливості впливу мас медіа на окрему особу і суспільство в цілому і, як наслідок, представлено рівні та типи маніпулятивного впливу. Крім того, досліджено існуючі методи маніпулятивного впливу каналами мас медіа та висвітлено наочні приклади такого впливу на особу та суспільство. У подальшому є доцільним дослідження сфери маніпулятивного впливу, з метою розробки формалізованої моделі інформаційного впливу мас медіа за допомогою методів маніпулятивного впливу та системи їх виявлення.
 
Publisher Національний авіаційний університет
 
Contributor
 
Date 2015-12-03
 
Type


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Infosecurity/article/view/9709
10.18372/2225-5036.21.9709
 
Source Безпека інформації; Том 21, № 3 (2015); 301-308
Безопасность информации; Том 21, № 3 (2015); 301-308
Ukrainian Scientific Journal of Information Security; Том 21, № 3 (2015); 301-308
 
Language uk
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library