CÁC HỢP CHẤT PHÂN LẬP TỪ DỊCH CHIẾT METHANOL CÂY LẠC TIÊN (PASSIFLORA FOETIDA L.)

Hue University Journal of Science: Natural Science

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title CÁC HỢP CHẤT PHÂN LẬP TỪ DỊCH CHIẾT METHANOL CÂY LẠC TIÊN (PASSIFLORA FOETIDA L.)
 
Creator Bảo, Nguyễn Chí
 
Description Từ dịch chiết methanol phần trên mặt đất của cây Lạc tiên (Passiflora foetida L.) thu hái tại tỉnh Thừa Thiên Huế, 4 hợp chất đã được phân lập bao gồm luteolin (1), β-adenosine (2), methyl gallate (3) và myo-inositol (4). Cấu trúc của chúng được xác định bằng việc phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR), phổ khối (MS), phổ hồng ngoại (IR) và so sánh với số liệu phổ được công bố trong các tài liệu tham khảo.
 
Publisher Hue University
 
Contributor
 
Date 2017-07-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/4304
10.26459/hueuni-jns.v126i1A.4304
 
Source Hue University Journal of Science: Natural Science; Vol 126, No 1A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên; 133-139
Khoa học Tự Nhiên; Vol 126, No 1A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên; 133-139
1859-1388
1859-1388
10.26459/hueuni-jns.v126i1A
 
Language vie
 
Relation http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/4304/227
 
Rights Copyright (c) 2017 HUJOS - Natural Science
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library