HOẠT ĐỘNG NGÀY ĐÊM CỦA LOÀI RỒNG ĐẤT (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) Ở VÙNG NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Hue University Journal of Science: Natural Science

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title HOẠT ĐỘNG NGÀY ĐÊM CỦA LOÀI RỒNG ĐẤT (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) Ở VÙNG NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
 
Creator Hoàng, Nguyễn Văn
 
Subject
rồng đất, Physignathus cocincinus, hoạt động ngày đêm, vi môi trường sống, Thừa Thiên Huế
 
Description Chúng tôi đã theo dõi tập tính hoạt động của 89 cá thể Rồng đất vào ban ngày và 211 cá thể vào ban đêm để đánh giá chu kỳ hoạt động ngày đêm của loài bò sát bị đe dọa này ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Các kết quả cho thấy loài này chủ yếu sống ở trên cây (71,9% số lượng cá thể ghi nhận vào ban ngày và 96,7% số lượng cá thể ghi nhận vào ban đêm). Số cá thể bắt gặp và thời gian hoạt động mạnh nhất vào ban ngày là khoảng 10:00-13:00 giờ (65,2% số lượng cá thể ghi nhận). Ban đêm, hầu như Rồng đất không hoạt động, chủ yếu bám trên các giá thể để nghỉ ngơi. Ba loại vi môi trường sống được Rồng đất sử dụng nhiều nhất là cây thân gỗ, tán lá, dây leo và cây bụi. Kết quả phân tích hồi quy đa biến cho thấy nhiệt độ không khí và độ ẩm tương đối của môi trường có ảnh hưởng ý nghĩa (P ≤ 0,005) đến việc sử dụng vi môi trường sống. Độ cao vị trí bám trung bình so với mặt nước suối của Rồng đất vào ban ngày là 1,54 m và ban đêm là 2,11 m. Rồng đất có sự phân tầng sinh thái tùy thuộc vào nhóm tuổi: cá thể trưởng thành phân bố chủ yếu ở tầng cao (ở độ cao trên 3 m so với mặt nước suối), con non phân bố ở tầng thấp (ở độ cao dưới 0,5 m), cá thể gần trưởng thành phân bố ở tầng giữa (ở độ cao 1,01-2,0 m).
 
Publisher Hue University
 
Contributor Nghiên cứu này được tài trợ bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
 
Date 2017-06-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/3949
10.26459/hueuni-jns.v126i1A.3949
 
Source Hue University Journal of Science: Natural Science; Vol 126, No 1A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên; 103-112
Khoa học Tự Nhiên; Vol 126, No 1A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên; 103-112
1859-1388
1859-1388
10.26459/hueuni-jns.v126i1A
 
Language vie
 
Relation http://joshueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/3949/201
 
Coverage


 
Rights Copyright (c) 2017 Journal of Natural Science
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library