Possibilities of establishing a ‘small-scale geopark’: examples from the area of Upper Zemplín (Slovakia) // Możliwość utworzenia małych geoparków: przykłady z obszaru Gór Zemplińskich (Słowacja)

Geotourism

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Possibilities of establishing a ‘small-scale geopark’: examples from the area of Upper Zemplín (Slovakia) // Możliwość utworzenia małych geoparków: przykłady z obszaru Gór Zemplińskich (Słowacja)
 
Creator Baláž, Bartolomej; Technical University of Košice, BERG Faculty, Institute of Geotourism
Štrba, Ľubomír; Technical University of Košice, BERG Faculty, Institute of Geotourism
 
Subject geopark, small-scale geoparks, Zemplín, geotourism, geopark development // geopark, małe geoparki, Zemplin, geoturystyka, zagospodarowanie geoparku
 
Description Within relatively new forms of tourism, geotourism takes a well-established position and is developing worldwide. Hand in hand with the development of geotourism, a demand for defining different types of attractive geotourist locations or regions has arisen. Besides typical geotourist locations (geosites)and regions (geoparks), there are several areas that are geo-attractive and cover several individual geosites, but are too small to be defined as “classical” geoparks. This paper discusses an alternative approach to geotourist development by defining ‘smallscale’ geoparks through the example of the eastern part of Slovakia, near the border with Ukraine. The area is characterized by (1) a variegated geological structure, which includes five main geological units of the Carpathians in Slovakia, where many different-type geosites are located (e.g. mineralogical, hydrogeological, volcanological, paleontological, etc.), (2) presence of historical monuments (e.g. castle ruins), (3) botanical objects and (4) wine-producing areas. //Pośród względnie nowych form turystyki geoturystyka zajmuje ugruntowaną pozycję i rozwija się na całym świecie. Jednocześnie z rozwojem geoturystyki pojawiło się zapotrzebowanie na różne rodzaje atrakcyjnych lokalizacji lub regionów geoturystycznych. Poza typowymi obiektami i obszarami geoturystycznymi(geoparki) istnieje kilka atrakcyjnych obszarów, które są zbyt małe, by mogły być uznane za geoparki. Niniejszy artykuł przedstawia alternatywne podejście do zagospodarowania geoturystycznego w postaci „małych geoparków” na przykładzie wschodniej części Słowacji, przy granicy z Ukrainą. Obszar ten charakteryzujesię: (1) zróżnicowaną budową geologiczną, na którą składa się pięć głównych jednostek strukturalnych Karpat Słowackich, charakteryzujących się zróżnicowanymi obiektami geoturystycznymi (mineralogicznymi, hydrogeologicznymi, wulkanologicznymi, paleontologicznymi, etc.), (2) obecnością zabytków historycznych (np. ruin zamków), (3) obecnością obiektów przyrody ożywionej (roślinność) i (4) obecnością winnic.
 
Publisher AGH University of Science and Technology Press
 
Contributor
 
Date 2017-04-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier https://journals.agh.edu.pl/geotour/article/view/2464
10.7494/geotour.2015.42-43.57
 
Source Geotourism/Geoturystyka; No 42-43 (2015); 57
GEOTOURISM (Geoturystyka); No 42-43 (2015); 57
2353-3641
1731-0830
 
Language eng
 
Relation https://journals.agh.edu.pl/geotour/article/view/2464/1680
 
Rights Copyright (c) 2015 Geotourism/Geoturystyka
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library