Utilization of simple presentation methods for comparative studies in the historical mining // Wykorzystanie metod prostej prezentacji w studiach porównawczych historii górnictwa

Geotourism

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Utilization of simple presentation methods for comparative studies in the historical mining // Wykorzystanie metod prostej prezentacji w studiach porównawczych historii górnictwa
 
Creator Rybár, Pavol; Technical University of Košice, Institute of Geotourism
Molokáč, Mário; Technical University of Košice, Institute of Geotourism
Hvizdák, Ladislav; Technical University of Košice, Institute of Geotourism
Hvizdáková, Jana; Technical University of Košice, Institute of Geotourism
 
Subject Smolnik, Spania Dolina, cementation water, historical mining, transmutation of metals, new methods of presentation on timeline // roztwory cementacyjne, historyczne górnictwo, transmutacja metali
 
Description The article deals with two important sites of the copper cementation process in historical mine deposits, namely Spania Dolina and Smolník in Slovakia. It analyzes these two historical mining sites from several points of view, such as their significance at the time, applied technologies and philosophers interested on it. For comparison, simple presentation methods were used based on graphic and animation software. The methods show historical mining in a broader context making it possible to combine its developments with other historical facts. The paper used presentation methods for comparing technologies and knowledge about cementation waters in two Slovak historical mining locations - Smolník and Spania Dolina. //Artykuł przedstawia dwa ważne, historyczne ośrodki górnictwa rud metali: Dolinę Szpanią i Smolnik na Słowacji, w których zastosowano cementacyjną metodę odzysku miedzi. Oba ośrodki historycznego górnictwa analizowano z różnych punktów widzenia, np. ze względu na ich znaczenie w porządku chronologicznym,zastosowane technologie i zainteresowanie ze strony uczonych filozofów. Do celów porównawczych zastosowano metody prostej prezentacji oparte na oprogramowaniu graficznym i animacyjnym. Takie metody pozwoliły na ukazanie historycznego górnictwa rud w szerszym kontekście, tak by połączyć opis jegorozwoju z innymi faktami historycznymi. Zastosowano metody prezentacyjne do porównania technologii i wiedzy na temat roztworów cementacyjnych w obu słowackich historycznych okręgach górniczych: Smolniku i Dolinie Szpaniej.
 
Publisher AGH University of Science and Technology Press
 
Contributor
 
Date 2018-03-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier https://journals.agh.edu.pl/geotour/article/view/2459
10.7494/geotour.2015.40-41.49
 
Source Geotourism/Geoturystyka; No 40-41 (2015); 49
GEOTOURISM (Geoturystyka); No 40-41 (2015); 49
2353-3641
1731-0830
 
Language eng
 
Relation https://journals.agh.edu.pl/geotour/article/view/2459/1675
 
Rights Copyright (c) 2015 Geotourism/Geoturystyka
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library