Criteria of geotourism valorization specified for various recipients // Kryteria waloryzacji geoturystycznej na potrzeby różnego rodzaju odbiorców

Geotourism

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Criteria of geotourism valorization specified for various recipients // Kryteria waloryzacji geoturystycznej na potrzeby różnego rodzaju odbiorców
 
Creator Doktor, Marek; AGH University of Science and Technology, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
Miśkiewicz, Krzysztof; AGH University of Science and Technology, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
Welc, Ewa M.; AGH University of Science and Technology, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
Mayer, Wojciech; AGH University of Science and Technology, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
 
Subject geotourism, geotourism object, valorization criteria, valorization recipients // geoturystyka, obiekt geoturystyczny, kryteria waloryzacji, odbiorcy waloryzacji
 
Description The following paper presents methodology of valorization of geotourism objects adapted to meet the expectations and needs of various groups of potential recipients: tourists (casual, witting, hobbyist), educators (school teachers, academic staff, guides, organizers) and investors (owners, managers). Any geotourism object can be valorized using four principal categories of criteria: visual, cognitive, functional and investing. Each category is evaluated separately and selection of particular criteria depends on the needs of given recipient. //W artykule zaproponowano sposób waloryzacji obiektów geoturystycznych uwzględniający potrzeby potencjalnych odbiorców: turystów (przypadkowy, świadomy, pasjonat), edukatorów (nauczyciel szkolny i akademicki, przewodnik, organizator turystyki specjalistycznej), inwestorów (właściciel, zarządca). Na ocenę obiektu składają się cztery główne kryteria: wartość wizualna, wartość poznawcza, wartość użytkowa oraz warunki i potrzeby inwestycyjne. Każde z kryteriów oceniane jest osobno, a o ważności i doborze kryterium decyduje samodzielnie odbiorca waloryzacji.
 
Publisher AGH University of Science and Technology Press
 
Contributor
 
Date 2017-04-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier https://journals.agh.edu.pl/geotour/article/view/2462
10.7494/geotour.2015.42-43.25
 
Source Geotourism/Geoturystyka; No 42-43 (2015); 25
GEOTOURISM (Geoturystyka); No 42-43 (2015); 25
2353-3641
1731-0830
 
Language eng
 
Relation https://journals.agh.edu.pl/geotour/article/view/2462/1678
https://journals.agh.edu.pl/geotour/article/downloadSuppFile/2462/2054
https://journals.agh.edu.pl/geotour/article/downloadSuppFile/2462/2055
 
Rights Copyright (c) 2015 Geotourism/Geoturystyka
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library