Development of the trends in Czech spas, with an accent on Russian spa clients // Tendencje rozwojowe uzdrowisk w Czechach ze szczególnym uwzględnieniem obecności klientów rosyjskich

Geotourism

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Development of the trends in Czech spas, with an accent on Russian spa clients // Tendencje rozwojowe uzdrowisk w Czechach ze szczególnym uwzględnieniem obecności klientów rosyjskich
 
Creator Pellešová, Pavlína; Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná
Kostková, Miroslava; Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná
 
Subject spa, the Russian clients, analysis of the trends, the Czech spas // uzdrowiska, klientela rosyjska, analiza trendów, uzdrowiska w Czechach
 
Description The Czech spa has a rich history and is based on the use of natural medicinal resources, with a signifcant share of direct medical care coupled with a comprehensive approach to treatment admissions. The trends set in Czech spas are affected more and more by foreign clients, which compensates for shortfalls of the domestic clientele. Russian guests are one of the most important groups of the Czech spa clientele. The article discusses the devel- opment of trends in Czech spas, with an accent on the Russian spa clientele. Trend analysis was carried out using the method of sce- narios, where opinions of experts are compared with the results of surveys. //Uzdrowiska w Czechach mają bogatą historię. Ich dzia- łalność opiera się na wykorzystaniu zasobów naturalnych surow- ców leczniczych i zastosowaniu bezpośredniej opieki medycznej w połączeniu z kompleksowym podejściem do zabiegów. Tenden- cje rozwojowe uzdrowisk w Czechach są w coraz większym stop- niu wyznaczane przez klientów zagranicznych, których przyjazdy rekompensują spadek liczby klientów krajowych. Jedną z naj- ważniejszych grup klientów w uzdrowiskach czeskich są Rosjanie. W artykule przedyskutowano tendencje rozwojowe uzdrowisk w Czechach z naciskiem na skutki obecności klienteli rosyjskiej. Do analizy trendów zastosowano metodę scenariuszy, w której opinie ekspertów porównywane są z wynikami sondaży.
 
Publisher AGH University of Science and Technology Press
 
Contributor
 
Date 2018-03-26
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier https://journals.agh.edu.pl/geotour/article/view/2460
10.7494/geotour.2015.40-41.55
 
Source Geotourism/Geoturystyka; No 40-41 (2015); 55
GEOTOURISM (Geoturystyka); No 40-41 (2015); 55
2353-3641
1731-0830
 
Language eng
 
Relation https://journals.agh.edu.pl/geotour/article/view/2460/1676
 
Rights Copyright (c) 2015 Geotourism/Geoturystyka
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library