Geothermal fields of New Zealand in tourism industry–the case of complementary assets and competitive products // Obszary geotermalne Nowej Zelandii jako obiekty turystyczne–przykład komplementarności tematycznej i konkurencyjności produktu turystycznego

Geotourism

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Geothermal fields of New Zealand in tourism industry–the case of complementary assets and competitive products // Obszary geotermalne Nowej Zelandii jako obiekty turystyczne–przykład komplementarności tematycznej i konkurencyjności produktu turystycznego
 
Creator Pijet-Migoń, Edyta; Wrocław School of Banking, Institute of Tourism
Migoń, Piotr; University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development
 
Subject geothermal phenomena, interpretation, volcanic tourism, tourist product, tourism infrastructure, New Zealand // zjawiska geotermalne, interpretacja, turystyka wulkaniczna, produkt turystyczny, zagospodarowanie turystyczne, Nowa Zelandia
 
Description Geothermal phenomena in the North Island of New Zealand have been a basis of tourism industry since the mid-19th century. Their highlights include geysers, hot springs, mud pools, steam vents, craters, and various silica deposition features. Five geothermal sites, Te Puia Whakarewarewa, Waimangu, Wai-O-Tapu, Orakei Korako, and Craters of the Moon, are subjects of this study which is focused on interrelated issues of diversity, accessibility, and interpretation. The sites are sufficiently different in terms of natural phenomena to be perceived as complementary, offering jointly a comprehensive picture of geothermal phenomena. However, cooperation between their properties hardly exists. In promotion, unusual scenic values and record features are emphasized, whereas more in-depth interpretation is limited. There are opportunities to enhance educational components of each site, so that they can offer experience and learning rather than experience only and become fully developed geotourist destinations. //Zjawiska geotermalne na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii były podstawą rozwoju turystyki na tym obszarze już od połowy XIX w. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się gejzery, gorące źródła, sadzawki błotne, fumarole i różnego rodzaju formy depozycyjne krzemionki. Do analizy form udostępniania dla zwiedzających oraz zagospodarowania pod kątem edukacyjnym wybrano pięć popularnych miejsc geotermalnych: Te Puia Whakarewarewa, Waimangu, Wai-O-Tapu, Orakei Korako i Craters of the Moon. Miejsca te są znacząco zróżnicowane pod względem przyrodniczym i w sposób komplementarny przedstawiają pełen obraz zjawisk geotermalnych, jednak pomiędzy tymi obiektami, zarządzanymi przez różne przedsiębiorstwa, praktyczne nie ma współpracy. W promocji podkreślane są głównie walory estetyczne tychmiejsc, natomiast brakuje pogłębionej interpretacji prezentowanych zjawisk. Aby opisywane miejsca mogły oprócz przeżyć natury estetycznej dostarczać walorów edukacyjnych, a więc w pełni spełniać kryteria atrakcji geoturystycznych, niezbędne jest rozszerzenie oferty umożliwiającej interpretację zjawisk geotermalnych.
 
Publisher AGH University of Science and Technology Press
 
Contributor
 
Date 2017-04-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier https://journals.agh.edu.pl/geotour/article/view/2461
10.7494/geotour.2015.42-43.3
 
Source Geotourism/Geoturystyka; No 42-43 (2015); 3
GEOTOURISM (Geoturystyka); No 42-43 (2015); 3
2353-3641
1731-0830
 
Language eng
 
Relation https://journals.agh.edu.pl/geotour/article/view/2461/1677
 
Rights Copyright (c) 2015 Geotourism/Geoturystyka
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library