ANALYZING REGULATORY SUPPORT FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF MASTERS OF VOCATIONAL TRAINING IN THE SYSTEM OF METHODICAL WORK

Professional Pedagogics

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ANALYZING REGULATORY SUPPORT FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF MASTERS OF VOCATIONAL TRAINING IN THE SYSTEM OF METHODICAL WORK
АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
 
Creator Царьова, Євеліна
 
Subject professional development
masters of vocational training
regulatory support
professional (vocational) education schools
професійний розвиток
майстри виробничого навчання
нормативно-правове забезпечення
заклади професійної (професійно-технічної) освіти
 
Description Relevance: current transformations and challenges of professional (vocational) education (hereinafter “P(V)E”) determine the new requirements for masters of vocational training as the main bearers and developers of skills. This necessitates their continuing professional development. It is professional development of masters of vocational training that acts as the basis for high-quality training in the P(V)E system. At the same time, effective regulatory support ensures the success of such professional development.
The article aims to analyze regulatory documents in the field of education for the requirements for professional development of masters of vocational training.
Research methods include the following: theoretical (theoretical analysis of regulatory documents on the problem of professional development of masters of vocational training in the system of methodical work in P(V)E schools); empirical (a study and analysis of regulatory support for professional development of masters of vocational training in the system of methodical work).
Results: the article presents the results from a theoretical analysis of regulatory documents for the requirements for professional development of masters of vocational training.
Conclusions: conceptual educational documents regulate the need for professional development of masters of vocational training. They associate professional development with methodical work of teaching staff. Besides, these documents state that professional development covers instructional-methodical, scientific-methodical, organizational-methodical, reference-methodical and other types of methodical work. Professional development of vocational training masters should be one of the strategic priorities of P(V)E schools today and motivate teachers to enhance their professional skills to improve the quality of education.
Актуальність: сучасні трансформації професійної (професійно-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О) та нові виклики сьогодення детермінують нові вимоги до майстра виробничого навчання як основного транслятора вмінь і навичок для здобувачів професійної освіти, що зумовлює необхідність неперервного професійного розвитку майстрів виробничого навчання закладів П(ПТ)О; професійний розвиток майстрів виробничого навчання є основою забезпечення якісної підготовки кадрів у системі професійної (професійно-технічної) освіти; ґрунтовна нормативно-правова база є основою успішного професійного розвитку майстрів виробничого навчання у закладах П(ПТ)О.
Мета: проаналізувати нормативно-правові документи в освітній сфері на наявність у них вимог щодо професійного розвитку майстрів виробничого навчання.
Методи: теоретичні (теоретичний аналіз нормативно-правових документів з проблеми професійного розвитку майстрів виробничого навчання в системі методичної роботи закладів П(ПТ)О); емпіричні (вивчення та аналіз нормативно-правового забезпечення професійного розвитку майстрів виробничого навчання у системі методичної роботи).
Результати: здійснено теоретичний аналіз освітніх нормативно-правових документів на наявність у них вимог щодо професійного розвитку майстрів виробничого навчання.
Висновки: необхідність професійного розвитку майстрів виробничого навчання регламентується змістом концептуальних освітніх документів, в яких професійний розвиток співвідноситься з методичною роботою педагогічних  працівників і включає навчально-методичну, науково-методичну, організаційно-методичну, інформаційно-методичну та інші види методичної роботи; професійний розвиток майстрів виробничого навчання має бути одним із стратегічних пріоритетів сучасного закладу П(ПТ)О і покликаний сприяти професійному розвитку та підвищенню кваліфікації педагогічних працівників з метою підвищення якості освіти.
 
Publisher Institute of vocational education and training of NAES of Ukraine
 
Date 2021-07-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/pdf
application/pdf
 
Identifier https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/647
10.32835/2707-3092.2021.22.114-122
 
Source Professional Pedagogics; Vol. 1 No. 22 (2021): Professional Pedagogics; 114-122
Научный вестник Института профессионально-технического образования НАПН Украины. Профессиональная педагогика; Том 1 № 22 (2021): Професійна педагогіка; 114-122
Professional Pedagogics; Том 1 № 22 (2021): Професійна педагогіка; 114-122
2707-3092
10.32835/2707-3092.2021.22.
 
Language eng
ukr
 
Relation https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/647/837
https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/647/838
https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/647/839
 
Rights Авторське право (c) 2021 Євеліна Царьова
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library